Сучасний менеджмент

сучасний менеджмент65(063)
С91
   Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 23 квітня 2014 р.). Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ “КНУ”, ДВНЗ “Нац. гірничий ун-т”, ПАТ “Південний ГЗК”, ПАТ “Кривбасзалізрудком”. – Кривий Ріг : Діоніс, 2014. – 286 с.

 

У збірнику представлені тези доповідей, що представлені на Всеукраїнській науково-практичній конференції »Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики», проведеною за ініціативою кафедри менеджменту і адміністрування ДВНЗ «Криворізький національний університет». Молоді вчені ставлять і вирішують актуальні завдання, пов’язані із сучасним економічним станом держави, розвитком теорії та практики менеджменту та підвищенням на цій основі конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому та міжнародному ринках.

     Для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів та фахівців-практиків.

Залишити відповідь