Рудько Г. І. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин

рудько економічна553
Р83
Рудько Г. І.
   Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин : монографія / Г. І. Рудько, В. М. Курило, С. В. Радованов. – К. : АДЕФ – Україна, 2011. – 364 с.
           
 
 

Сформульовано головні поняття і терміни геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, визначено об’єкти і мету її проведення, методи досліджень. Розглянуто сучасні методичні підходи й інструменти геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин залежно від геолого-промислових типів родовищ, стадій, етапів геологорозвідувальних робіт, видів корисних копалин, стадійність проведення геолого-економічної оцінки, визначення відповідних натуральних, технологічних, кількісних, якісних характеристик родовищ.

     Для геологів, учених, студентів геологічних і гірничих спеціальностей вищих закладів освіти.

Залишити відповідь