Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин України та проблеми надрокористування

геолого553
Г36
Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин України та проблеми надрокористування (20 років ДКЗ) : збірник наукових праць / Державна комісія України по запасах корисних   копалин ; за ред. Г. І. Рудька. – К. ; Чернівці : Букрек, 2013. – 307 с.

 

У збірнику викладено наукові та методичні основи класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. Розглянуто питання геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, проблеми надрокористування родовищ вуглеводневої сировини, рудних і нерудних корисних копалин, підземних вод, гідромінеральної сировини. Проаналізовано особливості моніторингу та наукового супроводження родовищ корисних копалин. Викладено результати нових наукових напрямів: медичної геології та біогеології. Визначено правові основи надрокористування та особливості сучасного гірничого права.

     Для інженерів-геологів, екологів і широкого загалу читачів.

Залишити відповідь