Дибкова Л. М. Інформатика

Дибкова004
Д87
 Дибкова Л. М.
    Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. / Л. М. Дибкова. – 4-те вид., стереотип. – К. : Академвидав, 2012. – 464 с. – (Сер. “Альма-матер”).
 
 
 

 Інформаційні технології, що обумовлюють процеси в усіх сферах людської діяльності, потребують фахівців із високим рівнем інформаційної компетенції, на формування якої зорієнтований пропонований навчальний посібник. У ньому представлено апаратні та програмні засоби сучасних персональних комп’ютерів, принципи роботи в середовищі Windows XP, програму «Проводник»; описано застосування прикладних програм Microsoft Office – Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007, Microsoft Access 2007; розкрито основи програмування мовою Visual Basic 6.0, розроблення власних  Web-сторінок на HTML. Ідеться також про ризики щодо безпеки інформації та методи її захисту, напрями розвитку новітніх інформаційних технологій (Wi-Fi та MultiTouch-технологій, дистанційної освіти, Wap-технологій та ін.). Виклад матеріалу збагачено прикладами, тестовими завданнями і завданнями для індивідуальної роботи, термінологічним словником.

     Рекомендований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто опановує інформаційні технології чи використовує їх у своїй роботі.

Залишити відповідь