Нові надходження – липень-вересень 2014 року

Нові надходженняШановні користувачі!

Пропонуємо Вашій увазі видання, що надійшли до наукової бібліотеки у ІІІ кварталі 2014 року. Ви можете ознайомитись з новинками літератури з питань техніки, економіки та гуманітарних наук.

Інформаційний список літератури “Нові книги” (липень-вересень 2014 року)

Всі представлені видання супроводжуються анотацією (натисніть на обкладинку):

 
Дибкова004
Д87
Дибкова Л. М.
   Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. / Л. М. Дибкова. – 4-те вид., стереотип. – К. : Академвидав, 2012. – 464 с. – (Сер. “Альма-матер”).
 
 
 
 
малахов004
М18
Малахов Е. В.
   Моделирование сложноструктурированных предметных областей  / Е. В. Малахов. – [Одесса] : [ВМВ], 2013. – 169 с.
 
 
 
 
инженерная 1551.2
И62
   Инженерная геодинамика Украины и Молдовы (оползневые геосистемы) : в 2 т. Т. 1 / под ред. Г. И. Рудько, В. А. Осиюка. – К. ; Черновцы : [Букрек], 2012. – 590 с.
 
 
 
 
инженерная геодинамика551.2
И62
   Инженерная геодинамика Украины и Молдовы (оползневые геосистемы) : в 2 т. Т. 2 / под ред. Г. И. Рудько, В. А. Осиюка. – К. ; Черновцы : [Букрек], 2012. – 742 с.
 
 
 
 
геолого553
Г36
   Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин України та проблеми надрокористування (20 років ДКЗ) : збірник наукових праць / Державна комісія України по запасах корисних   копалин ; за ред. Г. І. Рудька. – К. ; Чернівці : Букрек, 2013. – 307 с.
 
 
 
рудько553
Н35
   Національні та міжнародні системи класифікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації : монографія / Г. І. Рудько, О. В. Нецький, М. В. Назаренко, С. А. Хоменко. – К. ; Чернівці : Букрек, 2012. – 240 с.
 
 
 
рудько економічна553
Р83
Рудько Г. І.
   Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин : монографія / Г. І. Рудько, В. М. Курило, С. В. Радованов. – К. : АДЕФ – Україна, 2011. – 364 с.
 
 
 
Лапін57(075.8)
Л24
Лапін В. М.
   Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / В. М. Лапін. – 8-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2013. – 335 с.
 
 
 
 
файнштейн62-83
Ф17
Файнштейн В. Г.
   Цифровые системы управления электроприводов  / В. Г. Файнштейн, О. С. Воробейчик ; под ред. А. Д. Учителя. – Кривой Рог : Изд-во ГВУЗ “КНУ”, 2014. – 160 с.
 
 
 
плазменные621.7
П37
   Плазменные технологии и оборудование в металлургии и литейном производстве  / Б. Е. Патон, Г. М. Григоренко, И. В. Шейко, др ; Национальная акодемия наук Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона, Физико-технологический ин-т металлов и сплавов. – К. : Наукова думка, 2013. – 487 с. – (Проект “Наукова книга”).
 
 
вибір і розрахунок622.27(075.8)
К64
Кононенко М. М.
   Вибір і розрахунок систем підземної розробки рудних родовищ : навч. посібник / М. М. Кононенко, О. Є. Хоменко, В. Ю. Усатий. – Дніпропетровськ : НГУ, 2013. – 216 с.
 
 
 
шахтный622.6(083)
Ш32 
   Шахтный подземный транспорт : справ. изд. : в 2 т. Т. 1 : Шахтный локомотивный и рельсовый транспорт / Ю. Ф. Бутт, В. Б. Грядущий, В. Л. Дебелый, др ; под общ. ред. Б. А. Грядущего. – 3-е изд., перераб. и доп. – Донецк : [б. и.], 2013. – 480 с.
 
 
 
сучасний менеджмент65(063)
С91
   Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 23 квітня 2014 р.). Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ “КНУ”, ДВНЗ “Нац. гірничий ун-т”, ПАТ “Південний ГЗК”, ПАТ “Кривбасзалізрудком”. – Кривий Ріг : Діоніс, 2014. – 286 с.
 
 
фінанси658(075.8)
В58
Власова Н. О.
   Фінанси підприємств : навч. посіб. для вузів / Н. О. Власова, О. А. Круглова, Л. І. Безгінова. – К. : Центр навч. літератури, 2007. – 270 с.
 
 
 
управління658
У67
   Управління фінансами суб’єктів господарювання : практикум : навч. посібник / за ред. А. П. Вожжова. – К. : Знання, 2014. – 324 с.
 
 
 
 
 
огнезащита669.8
В22
Вахитова Л. Н.
   Огнезащита стальных конструкций  / Л. Н. Вахитова, К. В. Калафат. – [К.] : [Издатель ООО “НПП Интерсервис], [2014]. – 150 с.
 
 
 
 
Кадол69:658(075.8)
К13
  Кадол Л. В.
   Економіка будівництва : навч. посіб. / Л. В. Кадол, І. А. Єфімова, О. Б. Короленко. – Кривий Ріг : Видавничий центр КТУ, 2011. – 473 с.
 
 
 
 
сафонова69:658(075.8)
С21
Сафонов Ю. М.
   Економіко-правові основи капітального будівництва : навч. посібник / Ю. М. Сафонов, В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 239 с.
 
 
 
іван кириленкоББК60.5
К43
Кириленко І. Г.
   Глобалізація Ноосфери & Перспективи України : монографія / І. Г. Кириленко. – Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2014. – 460 с.
 
 
 
 
великие тайныББК63.3(0)
В31
Вербицкая А.
   Великие тайны и загадки Средневековья  / А. Вербицкая. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 238 с.
 
 
 
 
МельникББК63.3(4Укр)
М48
Мельник А. А.
   Криворожье: в пламени войны (1941 – 1944)  / А. А. Мельник. – Кривой Рог : Дионис, 2014. – 231 с.
 
 
 
 
паршинББК63.3(4Укр)
П18
Паршин В. И.
   Счастье в труде (воспоминания и размышления) [ / В. И. Паршин. – Кривой Рог : Минерал, 2014. – 168 с.
 
 
 
 
ТрудоваяББК63.3(4Укр)
Ш37
Шевченко С. Н.
   Трудовая слава Днепропетровщины / С. Н. Шевченко, Е. Д. Кучеров, С. В. Дорошев. – Днепропетровск : Лира, 2013. – 326 с.
 
 
 
 
дзюбикББК65.01я73
Д43
Дзюбик С. Д.
   Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2014. – 424 с.
 
 
 
 
УкраїнськийББК66.4я2
У45
   Український дипломатичний словник / за ред. М. З. Мальского, Ю. М. Мороза. – К. : Знання, 2011. – 495 с.
 
 
 
 
 
базилевичББК67.9(4Укр)я73
Б17
Базилевич В. Д.
   Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2014. – 672 с.
 
 
 
 
нормативно-правовеББК67.9(4УКр)
Н83
   Нормативно-правове регулювання надрокористування : монографія / Г. Рудько, О. Миргородський, М. Курило, О. Лагода. – К. : [Гіперіон], 2012. – 256 с.
 
 
 
 
податковийББК67.9(4Укр)
П44
   Податковий кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 січня 2014 року : офіційний текст. – К. : Паливода А. В., 2014. – 712 с. – (Кодекси України).
 
 
 
 
кочанББК81.411.4
К75
Кочан І. М.
   Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології : навч. посібник / І. М. Кочан. – К. : Знання, 2013. – 294 с.
 
 
 
 
СучаснаББК81.411.4я73
С91
   Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. – К. : Знання, 2013. – 340 с. – (Університетський підручник).
 
 
 
 
сучасна українськаББК81.411.4я73   
С91
   Сучасна українська мова. Морфологія : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. – К. : Знання, 2013. – 524 с. – (Університетський підручник).
 
 
 
 
 
шабановаББК87
Ш12
Шабанова Ю. А.
   Трансперсональная метафизика Мастера Экхарта. В контексте развития европейской философии  / Ю. А. Шабанова ; М-во образования и науки Украины, Нац. горный ун-т. – Днепропетровск : [НГУ], 2005. – 237 с.
 
 
липтонББК88.6
Л61
Липтон  Б.
   Умные клетки: биология убеждений. Как мышление влияет на гены, клетки и ДНК  / Б. Липтон ; пер. с англ. Д. Пальца. – М. : София, 2013. – 224 с.
 
 
 
ВащенкоББК88я73
В23
Ващенко І. В.
   Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / І. В. Ващенко, М. І. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 408 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 
 
 
 
нестуляББК88я73
Н56
Нестуля О. О.
   Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера : навч. посіб. / О. О. Нестуля. – К. : Знання, 2013. – 287 с.
 
 
 
оснолви лідерстваББК88я73
Н56
Нестуля О. О.
   Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посіб. / О. О. Нестуля. – К. : Знання, 2013. – 358 с.
 
 
 
франкИ(Амер)=20
B31
Baum L. F.
   American Fairy Tales / L. F. Baum. – К. : Znannia, 2013. – 144 р. – (Сep. “Lego ergo vivo”).

Залишити відповідь