Геолого-економічна та вартісна оцінка родовищ корисних копалин як показник ефективності інвестиційних проектів

геолого-екологічна 553
Г36
   Геолого-економічна та вартісна оцінка родовищ корисних копалин як показник ефективності інвестиційних проектів / Г. І. Рудько, В. О. Дудінов, Т. О. Бурдейний, ін ; за ред. Г. І. Рудька. – Київ : [б. в.], 2013. – 302 с.

Розглянуто різноманітні методи геолого-економічного аналізу та вартісної оцінки родовищ і ділянок надр для встановлення ефективності інвестиційних проектів. Описано основні види капіталу, підходи до фінансування проектів гірничодобувних підприємств. Схарактеризовано сучасні умови геологічного вивчення надр. Викладено базові принципи класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України. Проаналізовано дієві методи оцінки ризиків. Розглянуто комп’ютерні технології в геолого-економічному аналізі та вартісній оцінці надр. Для широкого загалу фахівців, спеціалістів-геологів, економістів, які займаються питанням надрокористування, аналізом ефективності інвестиційних проектів у цій галузі, геолого-економічною і вартісною оцінкою родовищ та ділянок надр.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДІЛЯНОК НАДР В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1.1. Основні принципи геологічного вивчення продуктивних ділянок надр, що передаються в користування
1.2. Стадійність геологорозвідувальних робіт
1.3. Історичний розвиток класифікацій запасів і ресурсів корисних копалин
1.4. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2 ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ ПРИ АНАЛІЗІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
2.1. Концепція грошових потоків
2.2. Аналіз вартості грошей у часі. Процеси накопичення та  дисконтування
2.3. Поняття та методи вартісної оцінки родовищ та ділянок надр
2.4. Показники економічної оцінки родовищ у ринкових умовах
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3 ВИДИ КАПІТАЛУ ТА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Акціонерний капітал
3.2. Позиковий капітал
3.3. Фінансування на умовах розподілу продукції
3.4. Загальні принципи оподаткування у гірничодобувній галузі
3.5. Основні види оподаткування у сфері надрокористування України
Висновки до третього розділу
РОЗДІЛ 4 КОНДИЦІЇ НА МІНЕРАЛЬНУ СИРОВИНУ
4.1. Призначення кондицій
4.2. Основні параметри кондицій та їх обґрунтування
Висновки до четвертого розділу
РОЗДІЛ 5 ПОНЯТТЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ ПРИ ГЕОЛОГО- ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ
5.1. Геологічні ризики
5.2. Фінансові та оперативні ризики
5.3. Методи аналізу ризику
Висновки до п’ятого розділу
РОЗДІЛ 6 ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
6.1.Структура та особливості гірничих підприємств
6.2. Фінансова діяльність гірничих підприємств
Висновки до шостого розділу
РОЗДІЛ 7 КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ ТА ВАРТІСНІЙ ОЦІНЦІ НАДР
Висновки до сьомого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ПРО АВТОРІВ

Залишити відповідь