Мазурок П. П. Інституціональні перетворення на ринку праці в сучасних умовах

ІнституціональніББК65.9(2)24
М13
Мазурок П. П.
   Інституціональні перетворення на ринку праці в сучасних умовах : монографія / П. П. Мазурок, А. Ю. Шахно. – Кривий Ріг : Діонат, 2014. – 199 с.

 У монографії розглянуто теоретико-методичні засади щодо регулювання інституціональних перетворень на ринку праці на базі наукового. обгрунтування інституціонального підходу до об’єкта дослідження в національній економіці. Досліджується інституціональне забезпечення ринку праці, відображено необхідність подальших інституціональне забезпечення ринку праці, відображено необхідність подальших трансформацій. теоретично обґрунтовано та розроблено модель удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання інституціональних перетворень на ринку праці в Україні на основі інституціонального підходу. Поглиблено та вдосконалено: механізм ефективного управління працею трудового потенціалу на основі інноваційного підходу; модель організаційно-економічного забезпечення державою процесу розвитку людського та соціального капіталу; механізм державного регулювання міграційними процесами трудового потенціалу в Україні; комплекс заходів щодо вдосконалення стратегічних напрямів ефективного державного регулювання інституціональних перетворень на вітчизняному ринку праці. Монографія призначена для економістів, наукових працівників, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН НА РИНКУ ПРАЦІ
1.1. Теоретичні засади інституціональних змін на ринку праці
1.2. Роль держави в регулюванні інституціональних трансформацій на ринку праці
РОЗДІЛ 2 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ
2.1. Соціально-інституціональні зміни на ринку праці в Україні
2.2. Державне регулювання інституціональних основ формування на ринку трудового потенціалу України
2.3. Дослідження інституціональних перетворень в системі освіти, науки та професійного навчання як індикатора ринку праці
РОЗДІЛ 3 МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН НА РИНКУ ПРАЦІ
3.1. Напрями ефективного використання трудового потенціалу України
3.2. Модель організаційно-економічного механізму державного регулювання зайнятості в Україні
3.3. Вплив глобалізації на стан соціально-інституціонального ринку праці та міграційних процесів в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Залишити відповідь