Гайдуцький П. НеЗалежна економіка України

Незалежна економікаББК65.9(4Укр)
Г14
Гайдуцький П.
   НеЗалежна економіка України / П. Гайдуцький. – Київ : [б. в.], 2014. –
528 с.

 У книзі висвітлено проблеми становлення економіки України за роки незалежності, а також питання модернізації українського суспільства та його цивілізаційного вибору. Двозначний смисл, закладенний у назві книги, означає високу залежність вітчизняної економіки від багатьох внутрішніх і зовнішніх, об’єктивних і суб’єктивних чинників, від економічних і соціальних реформ, євразійських і європейських викликів. Видання присвячене 20-річчю обрання Л. Кучми Президентом України. Тож значне місце у ньому відведено розкриттю ролі Л. Кучми у розбудові держави та економіки, здійсненні економічних і соціальних реформ, забезпеченні протистояння України зовнішнім і внутришнім викликам та формуванні її цивілізаційного вибору. Це перше комплексне дослідження такого характеру. Для науковців, політологів, аспірантів, студентів і широкого кола читачів, яких цікавлять питання економічної політики та державного будівництва.

ЗМІСТ

До читача
Передмова: Л. КУЧМА – ПОЛІТИК І ПРЕЗИДЕНТ, ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ І РЕФОРМАТОР
1. Від інженера до прем’єра
Початок президентського гарту
Конструктор технічного прогресу
Топ-менеджер ракетно-космічної галузі
Політик галузевого і державного рівня
2. Антикризовий прем’єр
Вчинок “камікадзе”
Урядові декрети
Боротьба за реформи
Прем’єрський досвід
3. Перший президентський
Народна довіра
Ініціатор конституційного договору
Вистраждана Конституція 1996
4. Битва за Україну
За конституційні зміни
У протистоянні з опозицією
Курс на політреформу
Гарант мирного майдану
5. Державотворець за переконаннями
Проти неконституційного реваншу
За відновлення Конституції 2004 року
За децентралізацію, проти федералізму
За національну ідею та український патріотизм
6. Реформатор за характером
Президентські укази
Базові реформи
7. Результативність кучмівських реформ
Статистичні факти
Оцінки громадян
8. Гнучкий політик і дипломат
Автор політики багатовекторності
Умів ладити з Росією
Знаходив спільну мову із Заходом
Співпрацював з громадськими організаціями і діячами
9. Феномен Л. Кучми
РОЗДІЛ 1. ЗАЛЕЖНА ЕКОНОМІКА НЕЗАЛЕЖНОЇ КРАЇНИ
1.1. Залежність економіки від політики
1.2. Енергетична залежність економіки
1.3. Залежність металургії від модернізації
1.4. Залежність машинобудування від конкурентоспроможності
1.5. Структурні перекоси в АПК
1.6. Дисбаланси у зовнішній торгівлі
1.7. Фінансова залежність економіки
1.8. Боргова залежність економіки
1.9. Економічна незалежність: лібералізація чи протекціонізм?
РОЗДІЛ ІІ. ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
2.1. Реформи: український феномен
2.2. “Зиґзаґи” адміністративної реформи
2.3. Суперечлива регуляторна реформа
2.4. Половинчаста податкова реформа
2.5. “Заговорена” земельна реформа
2.6. Непочата інноваційна реформа
2.7. Реформи – інноваційний потенціал держави
РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНІ РЕФОРМИ І ДОБРОБУТ
3.1. Соціальні “пережитки” капіталізму
3.2. Соціальна нерівність: українські реалії
3.3. Податкове регулювання соціальної нерівності
3.4. Пенсійна реформа: запізніла, але неминуча
3.5. Соціальна модернізація і персоніфікація
3.6. Середній клас: між багатими і бідними
3.7. Соціальна відповідальність бізнесу: між капіталізмом і соціалізмом
РОЗДІЛ IV. ЄВРАЗІЙСЬКІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
4.1. Роз’єднання економіки Росії та України
4.2. Дезінтеграційний вплив Росії на Україну
4.3. Примарна привабливість Росії для України
4.4. Тяжіння економіки Росії до Китаю
4.5. Інтеграційні проблеми Митного союзу
4.6. Деструктивність євразійського виклику для України
4.7. Політизація євразійської інтеграції
РОЗДІЛ V. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
5.1. Інтеграційні проблеми ЄС
5.2. Інтеграційна привабливість ЄС для України
5.3. Проблеми інтеграції України до ЄС
5.4. Європа різна і єдина
5.5. Модернізація ЄС
5.6. Європерспектива України
Післямова: УКРАЇНА В БАГАТОПОЛЯРНОМУ СВІТІ
1. Кому вигідні глобалізація та інтеграція?
2. Кому на руку антиглобалізм і дезінтеграція?
3. Україна між Сходом і Заходом
На Сході: замість інтеграції агресія
На Заході: затяжні обіцянки
Україна і швейцарська модель
4. Україна між інтеграцією та дезінтеграцією

Залишити відповідь