Горбенко О. В. Логістика

658(075.8)
Г67
Горбенко О. В.
     Логістика : навч. посіб. / О. В. Горбенко. – Київ : Знання, 2014.

У навчальному посібнику наводяться основні моделі та методи управління матеріальними потоками, на ґрунтовній теоретичній основі висвітлюються підходи до здійснення логістичних операцій. Значну увагу приділено зарубіжним і вітчизняним здобуткам у питаннях управління запасами, складування, транспортування, а також практичній складовій. Поряд з теорією логістики розкриваються окремі практичні підходи, що використовуються в господарській діяльності вітчизняних підприємств.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, спеціалістів з логістики, а також усіх, хто цікавиться питаннями сучасної логістики.

ЗМІСТ
Передмова
Розділ 1. ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТА НАПРЯМ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
1.1. Загальний огляд питання
1.2. Еволюція концепцій логістики
Розділ 2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ЛОГІСТИКИ
2.1. Матеріальний потік: його сутність, види, характеристика
2.2. Логістичні операції й функції
2.3. Логістичні ланцюги та канали розподілу
2.4. Основні характеристики загальновизнаних логістичних стандартів і концепцій управління
Розділ 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ЗАКУПІВЛІ ТА ЗБУТУ
3.1. Сутність закупівельної політики підприємства
3.2. Сутність збутової політики підприємства
3.3. Чинники впливу на формування ціни на товар у роздрібному каналі збуту
3.4. Побудова системи розподілу повноважень менеджерів згідно з функціональними обов’язками
Розділ 4. ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ
4.1. Класифікаційні ознаки матеріальних запасів, причини їх творення
4.2. Методи систематизації та групування багатономенклатурних запасів: АВС, ХУZ
4.3. Методи прогнозування продажів товарів
4.4. Економічний розмір замовлення та основні показники управління запасами
Розділ 5. СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА
5.1. Трансформаційні центри: завдання, функції, класифікація
5.2. Визначення місця дислокації трансформаційних центрів у розподільчих логістичних системах
5.3. Показники оцінювання роботи складського комплексу та окремих його ділянок
5.4. Перелік основного обладнання й механізмів, що використовуються на складах
Розділ 6. ЛОГІСТИКА ТРАНСПОРТУВАННЯ
6.1. Техніко-економічні показники при здійсненні транспортування вантажу
6.2. Значення тари та упаковки в логістиці вантажу
6.3. Питання вибору перевізника
Розділ 7. ЛОГІСТИКА СЕРВІСУ
7.1. Значення й сутність сервісу в логістиці
7.2. Співпраця за принципом “Ореn-Ьоок”
7.3. Сучасні інформаційні технології для забезпечення просування матеріальних потоків
Подяки

Залишити відповідь