Олефір А. О. Правовий механізм державних закупівель

ББК67.9(4Укр)
О-53
Олефір А. О.
     Правовий механізм державних закупівель: стимулювання інноваційності виробництва медичної продукції : монографія / А. О. Олефір. – Київ : Юстініан, 2014. – 448 с.

Монографію підготовлено на кафедрі господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і присвячено основним проблемам господарсько-правопого забезпечення державних закупівель, стимулювання інноваційного виробництва в Україні. З урахуванням європейського та міжнародного досвіду, досліджуються ключові питання госнодарсько-правової характеристики механізму держав¬них закупівель, система притаманних йому дисфункцій і правові засоби їх усунення, а також шляхи заохочення інноваційного інвестування.
В монографії наведено не тільки цікаві емпіричні дані, але й сформульовано нові, корисні з практичного та теоретичного поглядів, висновки, пропозиції до законодавства. Подано методологічні підходи і теоретично обгрунтувало досліджувану проблему, що неодмінно стане джерелом нових ідей для читачів.
Розраховано на широке коло фахівців: науковців, викладачів, студентів, юристів, економістів, підприємців, членів комітетів з конкурсних торгів, державних службовців. Праця буде корисною й іншим особам, які цікавляться проблемами правового забезпечення господарських відносин у сферах державних закупівель, захисту національного товаровиробника, інноваційного інвестування та охорони здоров’я.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика правового регулювання державних закупівель
1.1. Господарсько-правова характеристика державних закупівель
1.2. Державні закупівлі в охороні здоров’я як комплексний засіб державного регулювання господарських відносин
1.3. Основні дисфункції правового механізму державних закупівель в охороні здоров’я
РОЗДІЛ 2. Напрямки удосконалення правового забезпечення механізму державних закупівель
2.1. Удосконалення правового забезпечення ключових елементів державних закупівель
2.2. Особливості правового забезпечення удосконалення організації та планування державних закупівель в охороні здоров’я
2.3. Правове забезпечення удосконалення порядку проведення процедур закупівель
2.4. Перспективи господарсько-правового регулювання державних закупівель за стандартами Європейського Союзу
РОЗДІЛ 3. Роль і місце механізму державних закупівель у процесі забезпечення інноваційного виробництва
3.1. Господарсько-правові засади інноваційної політики в Україні
3.2. Регулювання інноваційного розвитку вітчизняної економіки правовими засобами державних закупівель
3.3. Державне стимулювання інноваційного розвитку за допомогою механізму закупівель
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Залишити відповідь