Онищенко Г. В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом

ББК67.91
О-58
Онищенко Г. В.
     Довірчі правовідносини з іноземним елементом : монографія / Г. В. Онищенко. – Київ : Алерта, 2012. – 267 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних та прак¬тичних питань, пов’язаних із довірчими правовідносинами з іноземним еле- ментом. Значна увага приділена проблемам правової кваліфікації та визначенню права, що підлягає застосуванню до таких відносин.
На основі порівняльно-правового аналізу положень міжнародних актів, законодавства. судових прецедентів і судової практики країн англо-американської та загальної системи права автором розкрито поняття та проаналізовано правову природу довірчих правовідносин з іноземним елементом, у тому числі багатоюриедикційних. міжнародних та офшорних трастів. встановлено їхнє місце у системі міжнародного приватного права, а також сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України у цій сфері.
Книга розрахована на науковців, професійних управителів, адвокатів, суднів, працівників правоохоронних органів, викладачів, аспірантів та студентів юридичних та економічних спеціальностей.

ЗМІСТ
ВСТУП
ГЛАВА 1.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВІРЧИХ ПРАВОВІДНОСИН З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
1.1. Поняття та загальна характеристика довірчих правовідносин
1.2. Поняття, особливості та класифікація довірчих правовідносин з іноземним елементом
1.3 Елементи та підстави виникнення, зміни і припинення довірчих правовідносин з іноземним елементом
1.4 Форми існування довірчих правовідносин з іноземним елементом
ГЛАВА 2.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ДОВІРЧИХ ПРАВОВІДНОСИН З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
2.1. Міжнародні договори, що стосуються довірчих правовідносин з іноземним елементом
2.2. Національний закон як джерело регулювання довірчих правовідносин з іноземним елементом
2.3. Значення судового прецеденту і судової практики для регулювання довірчих правовідносин з іноземним елементом
2.4. Роль звичаю, узвичаєності та заведеного порядку для регулювання довірчих правовідносин з іноземним елементом
2.5. Загальні принципи права як джерело регулювання довірчих правовідносин з іноземним елементом
ГЛАВА 3.
ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІЗІЙНИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ НОРМ ПРИ ВИРІШЕННІ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ДОВІРЧИХ ПРАВОВІДНОСИН З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
3.1. Колізійні норми, які застосовуються для визначення права, що підлягає застосуванню до довірчих правовідносин з іноземним елементом
3.1.1. Статут довірчих правовідносин з іноземним елементом
3.1.2. Автономія волі. Обмеження дії автономії волі
3.1.3. Принцип найбільш тісного зв’язку довірчого правовідношення з правом певної країни
3.1.4. Визначення права, що підлягає застосуванню до спеціальних питань довірчих правовідносин з іноземним елементом
3.2. Застосування судом іноземного права при вирішенні спорів, що виникають з довірчих правовідносин з іноземним елементом
3.2.1. Способи правової кваліфікації довірчих конструкцій
3.2.2. Встановлення змісту іноземного права, що підлягає застосуванню до довірчих правовідносин з іноземним елементом
3.2.3. Застосування іноземного права для регулювання до-вірчих відносин з іноземним елементом. Обмеження такого застосування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток 1. Конвенція про право, що застосовується до трастів, та про їх визнання від 01 липня 1985 року
Додаток 2. Регламент № 44/2001 «Про юрисдикцію, визнання і примусове виконання судових рішень з цивільних та торгових справ»
Додаток 3. Брюссельська конвенція з питань підсудності та примусового виконання судових рішень з цивільних та торговельних справ 1968 року (витяг)
Додаток 4. Конвенція Лугано про міжнародну підсудність та визнання і виконання рішень з цивільних і торговельних справ 1988 року (витяг)

Залишити відповідь