Бубліченко С. В. Математичні моделі керування електромеханічними перетворювачами спеціального призначення

681
Б90
Бубліченко С. В.
     Математичні моделі керування електромеханічними перетворювачами спеціального призначення : монографія / С. В. Бубліченко. – Київ : ТОВ “Конус-Ю”, 2014. – 245 с.

У книзі представлені найбільш загальні результати постановки завдань і математичні моделі адаптивного управління в структурі технології різання злитків напівпровідникових і інших функціональних матеріалів на тонкі пластини по підготовці підкладок для мікро, – і наноелектронних приладів, які функціонують в умовх невизначеності.
Розглядаються проблеми, пов’язані з поняттям екстремального принципу, структурної декомпозиції, ентропії та можливості використання апарату теорії категорій. Наведені оригінальні конструкції дослідних зразків мехатронних пристроїв в системі керування технологічним процесом підготовки напівпровідникових підкладок, захищених низкою патентів.
Книга представляє інтерес для широкого кола фахівців в галузі розробки систем і пристроїв обладнання електронної промисловості, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів.

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Парадигма аналізу технічних систем
Розділ 2. Екстремальний принцип
Розділ 3. Формальннй опис досліджуваної системи
Розділ 4. Кроковий метод пошуку екстремуму цільової функції в математичній моделі керування електроприводом
Розділ 5. Теоретичний опис складної технічної системи різання злитків монокристала
Розділ 6. Математична модель техпроцесу на основі схем різання злитків монокристала
Розділ 7. Задача аналітичного конструювання оптимальних регуляторів
Розділ 8. Математичні моделі системи адаптивного керування електромеханічннми перетворювачами
Розділ 9. Практичне застосування досліджень
Перелік посилань

Залишити відповідь