Від контролю до культури якості

ББК74.58
В42
     Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищий школі : практ. посіб. / за ред. С. Гришко, Т. Добка, О. Кайкової та ін. – Львів : Компанія “Манускрипт”, 2014. – 168 с.

Посібник містить методичні результати діяльності консорціуму Темпус-проекту «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти TRUST)», які спрямовані на розробку та впровадження процедур забезпечення якості вищої освіти в Україні на основі принципу «об’єднання через довіру». Учасники консорціуму довели, що необхідною умовою забезпечення якості вищої освіти в Україні є створення прозорості, неупередженості та достовірності всіх процедур у цій сфері. Запропоноване консорціумом рішення базується на застосуванні сучасною інтернет-ресурсу – Порталу забезпечення якості вищої освіти. У посібнику зібрані методичні рекомендації щодо побудови та проведення прозорих. неупереджених і достовірних процедур забезпечення якості освіти через Портал, що має стати підгрунтям для створення довіри суспільства та академічної спільним до прийняття рішень у сфері вищої освіти.

ЗМІСТ
Вступ
Introduction
Светлана ГРИШКО
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Обеспечение качества высшего образования чез структурные изменения системы

Тамара РАДИВИЛОВА, Анна КОЗОПОЛЯНСКАЯ
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Проблемы законодательной базы для привлечения в образовательный процесс высококвалифицированннх преподавателей

Светлана Г РИШКО
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Процедуры обеспечения инновационности украинского высшего образования

Тетяна ФЕДІРЧИК
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Процедура менеджменту «освіти впродовж життя» академічного персоналу в забезпеченні якості вищої освіти

Віктор ЖУКОВСЬКИЙ
ВНЗ «Украінський католицький університет», м. Львів
Процедура оцінки якості науково-педагогічної праці академічного складу ВНЗ

Надія РОДНЕНКОВА, Юрій КОРДУБА
ВНЗ «Український католицький університет», м. Львів
Процедури участі студентів у процесі забезпечення якості освіти в університеті

Ольга КОПІЄВСЬКА
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ
Процедура менеджменту академічної мережі

Залишити відповідь