Марушевський Г. Стратегічна екологічна оцінка

50
М29
Марушевський Г.
     Стратегічна екологічна оцінка : метод. посіб. / Г. Марушевський. – [Б. м.] : [б. в.], 2015. – 95 с.

Проект «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України: впроваджується Конференційною радою Канади за фінансової підтримки Уряду Канади.
Метою Проекту РЕОП є сприяння стійкому розвитку областей і міст України шляхом розбудови спроможності місцевої влади до планування соціально-економічного розвитку територій із використанням інструментів кількісного аналізу та прогнозування.

Зміст публікації є виключно думкою авторів та необов’язково виражає офіційну позицію Уряду Канади.

ВСТУП
СКОРОЧЕННЯ
РОЗДІЛ 1. Що таке стратегічна екологічна оцінка (СЕО)
1.1. Визначення та зміст СЕО
1.2. Мета проведення СЕО
1.3. Додаткові можливості та переваги СЕО порівняно з оцінкою впливу на навколишнє середовище
РОЗДІЛ 2. Нормативно-правова база та досвід проведення СЕО
2.1. Міжнародне законодавство у сфері СЕО
2.2. Досвід Канади в проведенні СЕО
2.3. Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні.
2.4. Приклади проведення СЕО в Україні
РОЗДІЛ З. Регіональна стратегічна екологічна оцінка
3.1. Що дає СЕО для регіонального територіального планування.
3.2. Логічна модель СЕО
3.3. Зв’язок стратегічного планування та етапів СЕО
3.4. Суб’єкти СЕО та їх роль у процесі оцінки
3.5. Проведення СЕО: вигоди та витрати
РОЗДІЛ 4. Методологія проведення регіональної СЕО
Етап 1. Підготовчий
Етап 2. Визначення сфери охоплення СЕО
Етап З. Оцінка екологічної ситуації на території регіону
Етап 4. Цільовий аналіз (відповідність національним і регіональним екологічним цілям)
Етап 5. Оцінка впливу стратегічної ініціативи на довкілля
Етап 6. Підготовка та затвердження звіту з СЕО
Етап 7. Моніторинг фактичного впливу стратегічної ініціативи на довкілля
РОЗДІЛ 5. Методи СЕО
5.1. Колективні експертні оцінки – метод Дельфі41
5.2. Контрольні списки
5.3. Матриці впливів та матриці конфліктів і синергізмів
5.4. Аналіз тенденцій
5.5. Геоінформаційні системи (ГІС)
5.6. SWOT-аналіз
5.7. Цільовий аналіз
5.8. Розроблення сценаріїв
5.9. Прогнозне та імітаційне моделювання
5.10. Аналіз заінтересованих сторін
5.11. Методи участі громадськості
РОЗДІЛ 6. Документація та звітність
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ГЛОСАРІЙ
ДОДАТКИ
додаток А. СЕО Стратегії розвитку дніпропетровської області на період до 2020 року
додаток Б. СЕО Генерального плану парку Гатіно (Канада).
додаток В. Оцінка впливів на довкілля: контрольний перелік
додаток Г. Стратегічна екологічна оцінка: контрольний перелік

Залишити відповідь