Снітинський В. В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі

ББК87.7я73
С53
Снітинський В. В.
     Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В. В. Снітинський, Н. Б. Завальницька, О. О. Брух. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 288 с. – (Вища освіта в Україні).

Систематизовано знання і практичний досвід функціонування дипломатичного протоколу та ділового етикету, які висвітлені в сучасних вітчизняних і зарубіжних виданнях з міжнародного бізнесу. Розглянуто стандарти, норми, принципи та вимоги до організації та ведення ділової кореспонденції, зустрічей, переговорів, бізнес-гостини, протоколу дарування, формування іміджу ділової людини, які допоможуть взаєморозумінню та розвитку партнерських стосунків між представниками різних країн. Акцентовано увагу на моральних цінностях ділової людини, психологічних та емоційних аспектах підготовки до зустрічі з іноземними партнерами, невербальних засобах комунікації. Окремий розділ описує особливості ділового протоколу та етикету у різних країнах світу.
     Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. майбутніх керівників і менеджерів, науковців, дипломатів, широкого загалу. Має практичну цінність для тих, хто займається або планує займатися бізнесом у міжнародному середовищі.

ЗМІСТ
Вступне слово
Передмова
Розділ 1. ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
1.1. Поняття дипломатичного протоколу та ділового етикету
1.2. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини
1.3. Професійна культура бізнесової діяльності
1.4. Основні ознаки успішної ділової поведінки
Запитання для самоконтролю
Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВИХ ПИСЬМОВИХ КОНТАКТІВ
2.1. Організація ділового листування
2.2. Ділові плани і пропозиції, вимоги до їх оформлення
2.3. Короткі листи і замітки, оформлення візиток
Запитання для самоконтролю
Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ ПАРТНЕРАМИ
3.1. Організація ділових зустрічей. Ділова Єрархія
3.2. Програма і звіт ділових зустрічей
3.3. Етика телефонних розмов. Телефонні конференції.
Запитання для самоконтролю
Розділ 4. ПЕРЕГОВОРИ, УГОДИ, ДІЛОВІ КОНТРАКТИ
4.1. Суть переговорів, основні категорії та принципи їх організації
4.2. Стиль переговорів, основні його види
4.3. Інструменти переговорів
4.4. Організація переговорів
4.4.1. Структура переговорів
4.4.2. Тактика переговорів
4.4.3. Методи ведення переговорів
4.4.4. Психологічні аспект ведення ділових переговорів
4.4.5. Особливості міжнародних переговорів
4.5. Контракт, основний зміст та вимоги до оформлення
Запитання для самоконтролю
Розділ 5. МОВА СПІЛКУВАННЯ
5.1. Розташування співрозмовників під час ділових контактів
5.2. Мова тіла
5.3. Голос, промови і доповіді
5.4. Інші аспекти спілкування
Запитання для самоконтролю
Розділ 6. ГОСТИННІСТЬ, ДІЛОВІ СИТУАЦІЇ ЗА СТОЛОМ
6.1. Мета ділової гостини, основні вимоги до організації
6.2. Організація і проведення прийомів з розсаджуванням
6.3. Організація ділового сніданку, обіду, вечері
6.4. Коктейль фуршет: суть, основна мета, правила проведення
6.5. Інші види прийомів
6.6. Ситуації під час прийомів: у директора, вдома, на природі
6.7. Непередбачені ситуації
6.8. Основні правила доброї поведінки за столом
Запитання для самоконтролю
Розділ 7. ПРОТОКОЛ ДАРУВАННЯ
7.1. Мистецтво дарування
7.2. Дарунки і закон
7.3. Як давати і приймати дарунок
Запитання для самоконтролю
Розділ 8. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД – КЇЛЮЧ. ДО ФІНАНСОВОГО УСПІХУ
8.1. Вибір ділового гардеробу
8.2. Важливість дрібних деталей
8.3. Гардероб спортивного відпочинку
8.4. Охайність і консерватизм, гармонія кольорів
8.5.Формуваиня іміджу ділової людини
Запитання для самоконтролю
Розділ 9. ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА БІЗНЕСУ
Питання для самоконтралю
Додатки
Бібліографічний список

Залишити відповідь