Савельєв В. П. Етика

ББК87.7я21
С12
Савельєв В. П.
     Етика : короткий навч. словник: терміни, поняття, персоналії / В. П. Савельєв. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 278 с. – (Вища освіта в Україні).

Словник містить понад 281 статтю, в яких достатньо повно і в доступній формі розкриваються основні етичні поняття, моральні терміни і погляди провідних представників етичної думки.
Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. а також на учнів, вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій і профтехучилищ. Буде корисний для всіх, хто займається самоосвітою.

ПЕРЕДМОВА
     В статтях словника розкриваються основні етичні поняття, моральні терміни, норми, принципи, наводяться погляди провідних представників вітчизняної та зарубіжної етичної думки минулого і сучасності. З огляду на необхідність селекції матеріалу обумовленої обсягом видання, до словника не включені категорії і поняття, в змісті яких переважають психологічні, правові чи соціально-політичні аспекти. Натомість, у словнику представлені категорії і поняття з царини морального богослов’я і християнської етики. Цитати з Біблії подаються за виданням: «Святе Письмо Старого та Нового Завіту» –Українське Біблійне Товариство, І 992.
     У словнику застосована єдина система посилань і звичайні для довідкових видань скорочення (список додається). Назва статті в тексті замінюється першою літерою (літерами), а імена, поняття, праці про які у словнику йдеться в окремих статтях, виділені курсивом.
Підготовка словника здійснена кандидатом філософських наук, професором кафедри фундаментальної та гуманітарної підготовки Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського МАУП у відповідності з видавничим проектом серії довідкових видань, ініційованим професором Української академії друкарства Володимиром Марковичем Пічею.

Залишити відповідь