Орлова Т. В. Історія пострадянських країн

ББК63.3(0)6я73
О-66
Орлова Т. В.
     Історія пострадянських країн : підручник / Т. В. Орлова. – Київ : Знання, 2014. – 502 с. – (Університетський підручник).

Пропонована книга – перший не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі підручник, у якому розглядається історія нових незалежних держав (колишніх республік СРСР) від зародження протестних настроїв та рухів до сьогодення. На основі аналізу політичних, економічних, соціальних та інших процесів показано провідні тенденції, досягнення і проблеми становлення й розвитку цих країн. Висвітлено роль особистісного фактора в історії нових незалежних держав. Окремо проаналізовано історичну спадщину Союзу в житті кожної з країн, враховуючи спільні риси в їхньому розвиткові та причини відмінностей, підсумовано досвід понад 2О-річного незалежного існування.
     Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, які спеціалізуються в галузі міжнародних відносин або історії, політології, соціології, журналістики, всіх, кого цікавить історія пострадянських країн.

ЗМІСТ
Передмова
Російська багатонаціональна імперія: становлення, особливості функціонування, причини розвалу
Боротьба народів колишньої Російської імперії за здійснення права на самовизначення після революцій 1917 р.
Створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік
Радянська національна політика
Причини краху СРСР
Російська Федерація
Білорусь
Молдова
Країни Балтії
Литва
Латвія
Естонія
Республіки Закавказзя
Вірменія
Азербайджан
Грузія
Центральна Азія
Казахстан
Узбекистан
Таджикистан
Киргизстан
Туркменистан
Нові незалежні пострадянські держави: проблеми, досягнення, перспективи
Список літератури

Залишити відповідь