Срібнюк С. М. Насоси і насосні установки. Розрахунки, застосування та випробування

621.6(075.8)
С75
Срібнюк С. М.
     Насоси і насосні установки. Розрахунки, застосування та випробування : навч. посіб. / С. М. Срібнюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 318 с.

У навчальному посібникові викладено відомості про функціональні ознаки насосів і насосних установок. Насосна установка – це основний вузол насосної станції, який забезпечує перекачування крапельної рідини. Все, що необхідно для розрахунку основних робочих параметрів, вибору насосного обладнання, трубопроводів та запірно-рєгулюючої арматури, викладено за принципами науковості й доступності.
     Навчитися самостійно розробляти реальні насосні установки, допоможуть наведені численні приклади розрахунку, аналізи сумісної роботи насосів при подаванні рідини на трубопровід (в мережу) та рекомендації до вибору й експлуатації насосів.Описані водопідіймачі різних типів, конструкції насосів, то засгооовуються в системах водопостгшання і водовідведення показані принципи іх дії та наведені основні технічні характеристики. Наведено відомості про иові технічні конструкції деяких насосів, особливо тих, які працюють з використанням привода на нетрадиційних джерелах енергії.
     Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. котрі навчаються за напрямом «Водні ресурси». Він може бути корисним для студентів інших технічних спеціальностей, а також фахівців, котрі працюють у галузях пов`язаних із псрекачуванням різних крапельних рідин.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
1. КОРОТКИЙ ПОГЛЯД В ІСТОРІЮ `РОЗВИТКУ ВОДОПІДІЙМАЧІВ
2. ОГЛЯДПРИКЛАДІВ ВИКОРИСТАННЯ НАСОСІВ У ГОСПОДАРСЬКИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Забезпечення нормального функціонування житлових кварталів
2.1.1. Системи забезпечення людей питною
2.1.2. Насосні установки для перекачування стічних вод
2.2. Насосні установки, які підтримують нормальне функціювання
будівельних майданчиків
2.3. Водопідіймачі гірничого господарства
2.4. Використання насосних і перемішуючих установок на промвузлі
2.5. Використання гідромашин на електростанції, а також сільському та рибному господарствах
3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ІЗ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ РІДИНИ І ГАЗУ
3.1. Система одиниць вимірювань.
3.2. Фізичні властивості рідини і газів
Питання до самоконтролю
3.3. Короткі відомості із гідростатики
Питання до самоконтролю
3.4.Основні поняття гідродинаміки
3.4.1.Методи вивчення руху рідини та моделі ії спрощення
3.4.2. Елементи гідродинаміки та види руху рідини
3.4.3. Основні рівняння гідродинаміки
3.4.4. Критична,енергетична і механічна суть рівняння Бернуллі
Питання до самоконтролю
3.4.5. Класифікація втрат напору
3.4.6. Режими руху рідини
3.4.7. Визначення втрат напору
Питання до самоконтролю
3.4.8. Витікання рідини через отвори і насадки
Питання до самоконтролю
4. РОЗРАХУНОК ТА АНАЛІЗ РОБОТИ НАСОСІВ І НАСОСНИХ УСТАНОВОК
4. І. Класифікація нагнітачів за конструктивними ознаками та експлуатаційними можливостями
4.2. Технічні та енергетичні параметри насосів
Питання до самоконтролю
4.3. Параметри енергетичного живлення
4.4. Ергономічні показники якості
4.5. Сутність явища кавітації та визначення висоти всмоктування насоса
4.6. Основне рівняння лопатевих насосів.
4.7. Подібність лопатевих насосів
Питання до самоконтролю
4.8. Розрахунок та проектування насосної установки
4.8.1. Визначення подачі насосної станції
4.8.2. Гідравлічний розрахунок системи водо подачі
4.8.2.І. Загальні підходи до вибору кількості водоводі
4.8.2.2. Вибір трубопроводів за матеріалом
4.8.2.3. Визначення економічно вигідного діаметра трубопроводу
4.8.2.4. Визначення витрат напору в системі водо подачі
4.8.2.5. Визначення втрат напору на витратомірі
Питання до самоконтролю
4.8.3. Призначення режиму роботи насосів
4.8.4. Вимоги до вибору насосів
4.85. Будова схеми компоновки насосів
4.8.6. Уточнення втрат напору на трубопроводах, що об’єднують насоси
Питання до самоконтролю
5. АНАЛІЗ СУМАРНОЇ РОБОТИ НАСОСЇВ І ВОДОВОДУ
5.1. Теоретичні підходи до розрахунку характеристик нагнітачів
5.2. Робочі характеристики нагнітача
5.3. Представлення напірної характеристики насоса аналітичними залежностями
Питання до самоконтролю
5.4. Універсальні характеристики нагнітача
5.5. Перерахунок характеристик лопатевих нагнітачів
5.6. Розрахунок і будова характеристики трубопроводу (мережі) та
встановлення режиму роботи насоса
5.7. Визначення робочих параметрів насоса та аналіз деяких реальних
режимів його роботи
5.8. Паралельна робота кількох насосів у системі трубопроводу.
5.9. Регулювання робочих параметрів нагнітача
Питання до самоконтролю
5.10. Наближення напірної характеристики насосу до розрахункових параметрів
5. 10.1. Обточування робочого колеса відцентрового насосу
5. 10.2. Залежність основних параметрів насосу від числа обертів його
робочого колеса
5.11. Паралельна робота насосів. які розташовані на різних відстанях від
точки підключення їх до водоводу
5.12. Оптимізація роботи насосів при перекачуванні рідини через перевал
5.13. Аналіз роботи послідовно з’єднаних відцентрових насосів
5. ІЗ. І. Послідовна робота відцентрових насосів, які розташовані поряд…
5. І 3.2. Узгодження послідовної роботи насосів, розташованих на значних
відстанях один від другого
Питання до самоконтролю
6. УСТАНОВКА НАСОСУ ВІДНОСНО РІВНЯ РІДИНИ В РЕЗЕРВУАРІ
ТА РОЗТАШУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ В СЕРЕДННІ І ЗОВНІ
6.1. Визначення робочої висоти всмоктування насосу
6.2. Влаштування трубопроводів в середині і зовні насосної станції.
6.3. Вимоги до всмоктуючих трубопроводів
7. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАСОСІВ
7.1. Коротка характеристика конструкцій найбільш розповсюджених насосів об’ємного типу
7.1.1. Конструкції сучасних поршневих насосів та насосів з нетрадиційним приводом
7.1.2. Конструкції роторних нагрівачів
7.1.3. Насоси , робота яких базується на ефекті тертя та використання енергії струменя зовнішнього середовища
7.2. Гідростатичні водопідіймачі
7.2.1. Гідростатичний водопідіймач із дискретним енергоносієм
7.3. Вібраційних насоси
7.4. Стрчкові та шнурові водопідіймачі
7.5. Динамічні лопатеві насоси
7.5.1. Консольні відцентрові насосн (насоси типу К)
7.5.2. Моноблочний відцентровий консольній насоси
7.5.3. Конструективні особливості насосів типу «Wilo»
7.5.4. Відцентрові насоси двобічної дії (типу Д)
7.5.5. Багатоступінчатості горизонтальні насоси
7.5.6. Вертикальні відцентрові насоси
7.5.7. Свердловинні відцентрові насоси
7.5.8. Осьові насоси
7.5.9. Діагональні (напівосьові) насоси
7.5.10. Насоси для перекачування стрічних рідин
7.5.10.1. Динамічні насоси для стрічних рідин типу СД
7.5.10.2. Вертикальні каналізаційні насоси типу СДВ
7.5.10.3.Зануренний насос типу ЕЦК
7.5.10.4. Малогабаритний моноблочний занурювальний насос типу ГНОМ
7.5.10.5. Ґрунтові, піскові та шламові насоси
7.5.10.6. Занурені відцентрові насоси фірми «Flugt»
7.5.10.7. Каналізаційні відцентрові насоси типу «Grundfos»
7.5.10.8. Насоси для перекачування хімічно активних рідин
Питання до самоконтролю
8. ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ВИПРОБУВАННЯ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ
8.1. Конструювання рами і фундамєнта та монтаж насосного агрегату на ньому
8.2. Пуск і зупинення лопатевого відцентрового насоса
8.3. Випробування насосів та використання вимірювальних приладів
8.3.1. Короткі відомості про види випробування насосів
8.3.2. Правила техніки безпеки під час проведення випробувань насосів
8.3.3. Застосування вимірювальних приладів при параметричних
випробуваннях насосів
8.3.4. Мстодика оцінювання похибок вимірювань
8.4. Навчально-лабораторні роботи
8.4.1. Лабораторна робота №1 Випробування всмоктувальної лінії
відцентрового насоса для вивчення його гідравлічиих характеристик
Питання до самоконтролю
8.4.2. Лабораторна робота № 2. Вивчення конструктивних схем і деталей
основних типів насосів, які поширено застосовуються в системах
водопостачанні і водовідведення
Питання до самоконтролю
8.4.3. Лабораторна робота № 3. Вивчення кінематики потоку в робочому
колесі відцентрового насоса
Питання до до самоконтролю
8.4.4. Лабораторна робота № 4. Випробовування відцентрового насоса
з метою визначення його енергетичних характеристик
Питання до самоконтролю
8.4.5. Лабораторна робота № 5. Дослідження і аналіз сумісної (паралельної
і послідовної) роботи двох однакових насосів
Питання до до самоконтролю
8.4.6. Лабораторна робота № 6. Кавітаційні випробування відцентрового насоса
Питання до самоконтролю
Список використаних джерел
Додатоки
Додаток А. Значення густини і кінематичної в’язкості рідини при t= 20°С
Додаток Б. Значення еквівалентної шорсткості поверхні труб
Додаток ВІ. Напір атмосферного тиску над рівнем моря
Додаток В2. Напір насичених парів різних рідин залежно від температури
Додаток Д. Граничні економічні витрати, л/с, для трубопроводів із різних матеріалів Е = 1
Додаток Е. Значення гідравлічних коефіцієнтів місцевих опорів
Додаток Ж. Основні розміри промислових вод` що використовуються
у системах водопостачання і водовідведення
Додаток К. Конструктивно-енертетичні характеристики відцентрових свердловинних агрегатів для води
Додаток К1. Робочі характеристики і технічні дані насосних агрегатів типу ЕЦВ
Додаток К2. Робочі характеристики і технічні дані заглибних електронасосів фірми Lowara (Італія)
Додаток КЗ. Робочі характеристики і технічні дані насосних агрегатів типу HYDRO – VACUUM (Польща)
Додаток К4. Зведені робочі гідравлічні характеристики найбільш
розповсюджених насосів вітчизняного і закордонного виробництва в системах водопостачання і водовідведення
Додаток К4. І. Зведенні робочі поля насосів для систем водопостачання (Насоси типів: Д, К, DAB (Італія), Grundfos (Фіняндія))
Додаток К4.2. Звсдснні робочі поля (гідравлічні характеристики) насосів для систем водовідведення (Насоси типів: СД, СДВ, Ґрунтові,
Grundfos (Фінляндія), Fligt (Швеція))
Додаток М. Енергетичні характеристики та технічні дані гідрогенераторів фірми Flugt (Швеція)
Додаток Н. Довідник систем вимірювань

Залишити відповідь