Стахів П. Г. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування

621.38(075.8)
С78
Стахів П. Г.
     Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування : підручник / П. Г. Стахів, В. І. Коруд, О. Є. Гамола. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 206 с.

У підручнику подано основні властивості сучасних напівпровідникових елементів, їх принцип роботи та електричні характеристики. Розглянуто роботу функціональних елементів електроніки, подано рекомендації щодо їх практичного використання основи розрахунку їх основних параметрів.
     Для студентів не електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ
Передмова
Вступ
Розділ 1. Елементи напівпровідникової електроніки
1.2. Напівпровідникові діоди
1.2. Біполярні транзистори
1.3. Польові транзистори
1.4. Тиристори
1.5. Оптоелектронні елементи
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 2. Електронні ключі
2.1. Транзисторні електронні ключі
2.2. Тиристорні електронні ключі
2.3. Імпульсні перетворення
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 3. Випростувачі змінного струму
3.1. Некеровані однофазні випростувачі
3.2. Керовані однофазні випростувачі
3.3. Трифазні випропувачі
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 4. Згладжувальні фільтри
4.1. Пасивні згладжувальні фільтри
4.2. Активні згладжувальні фільтри
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 5. Стабілізатори напруги
5.1. Параметричні стабілізатори напруги
5.2. Компенсаційні стабілізатори напруги
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 6. Підсилювачі електричних сигналів
6.1. Структура підсилювачів
6.2. Однокаскадні підсилювачі
6.3. Зворотні зв’язки в підсилювачах
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 7. Операційні підсилювачі
7.1. Функціональні можливості операційних підсилювачів
7.2. Аналогові схеми на базі ОП
7.2.1. Масштабні інвертувальні підсилювачі
7.2.2. Масштабні неінвертувальні підсилювачі
7.2.3. Масштабні суматори
7.2.4. Інтегратори
7.2.5. Компаратори
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 8. Генератори гармонійних коливань
8.1. LС-генератори
8.2. RC-генератори
8.3. Стабілізація частоти коливань автогенераторів
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 9. Генератори імпульсів
9.1. Мультивібратори
9.2. Одновібратори
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 10. Генератори лінійно-змінної напруги
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 11. Перетворювачі частоти
11.1. Перетворювачі з безпосереднім зв’язком
11.2. Перетворювачі з проміжною ланкою
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 12. Логічні операції та елементи
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 13. Тригери
13.1. RS-тригери
13.2. D-тригери
13.3. JK-тригери
13.4. Тригери Шмітта
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 14. Перетворювачі інформації
14.1. Аналогове-цифрові перетворювачі
14.2.. Цифрово-аналогові перетворювачі
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 15. Інтегральні схеми
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 16. Компоненти мікропроцесорів
16.1. Структура мікропроцесорів
16.2. Формування команд
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 17. Системи керування
17.1. Лінійний принцип керування
171.1. Широтно-імпульсні перетворювачі
17.2. Конусний принцип керування
17.3. Цифрові системи керування
Приклади до розділу
Питання для самоперевірки
Задачі на самостійне опрацювання
Розділ 18. Алгоритми розрахунку пристроїв електроніки
18.1. Розрахунок стабілізованого джерела живлення
18.1.1. Приклад розрахунку
18.2. Система широтно-імпульсного керування
Додатки
Графічні та літерні позначення
Основні параметри некерованих вентилів
Основні параметри стабілітронів
Параметри транзисторів
Параметри тиристорів
Параметри цифрових інтегральних мікросхем
Параметри операційних підсилювачів
Список літератури

Залишити відповідь