Беднарчук М. С. Біржові товари

ББК65.9(4Укр)
Б38
Беднарчук М. С.
Біржові товари : підручник для вищих навч. закладів / М. С. Беднарчук, І. С. Полікарпов. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 364 с. – (Вища освіта в Україні).

Висвітлюються ключові слова і поняття у сфері біржової торгівлі товарами (сформовано глосарій термінів); класифікація, сучасні вимоги та загальна характеристика біржових товарів: товарознавча характеристика непродовольчих товарів, якими торгують провідні товарні біржі світу (металів. лісопродукції, нафти, нафтопродуктів та природного газу, сировини для текстильної промисловості (бавовни, шовку, шерсті та луб’яних волокон), натурального каучуку та ін) та товарознавчі аспекти чинних специфікацій міжнародних товарних бірж на основні непродовольчі біржові товари; з позицій сучасного товарознавства розглянуто етапи формування, зміст діяльності, функції і класифікацію сучасних міжнародних товарних бірж, світові центри біржової торгівлі товарами і провідні товарні біржі світу.
Підручник розрахований на підготовку спеціалістів і магістрів напряму “Торгівля”. Може бути запропонована науковцям, аспірантам студентам і працівникам-практикам сфери внутрішньо і зовнішньої торгівлі товарами.

ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІРЖОВИХ ТОВАРІВ ПРОВІДНИХ ТОВАРНИХ БІРЖ СВІТУ
1.1. Ключові слова і поняття
1.2. Сучасна номенклатура і загальні вимоги до біржових товарів
1.3. Класифікація і групова номенклатура біржових товарів провідних товарних бірж світу
1.4. Товарознавчі складові ринкових стратегій товарних бірж
1.5. Аналіз асортименту товарів як фактор прогнозування успіху біржової торгівлі товарами
1.6. Особливості вимог до біржових товарів, які реалізуються товарними біржами України
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
РОЗДІЛ 2. СИРОВИНА І ПРОДУКЦІЯ МЕТАЛУРГІЇ
2.1. Світові центри біржової торгівлі
2.2. Загальна характеристика, класифікація і номенклатура металів, якими торгують провідні товарні біржі світу
2.3. Товарознавча характеристика металів, якими торгують провідні товарні біржі світу
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
РОЗДІЛ 3. ЛІСОМАТЕРІАЛИ І ПИЛОПРОДУКЦІЯ
3.1. Світові центри біржової торгівлі
3.2. Загальна характеристика
3.3. Товарознавчі аспекти ринку
3.4. Товарознавча характеристика лісопродукції, якою торгують провідні товарні біржі світу
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
РОЗДІЛ 4. НАТУРАЛЬНИЙ КАУЧУК
4.1.Світові центри біржової торгівлі
4.2. Загальна характеристика
4.3. Товарознавчі аспекти
4.4. Товарознавча характеристика натурального каучуку, яким торгують провідні товарні біржі світу
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
РОЗДІЛ 5. НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ
5.1. Загальна характеристика
5.2. Товарознавча характеристика сирої нафти, якою торгують провідні товарні біржі світу
5.3. Товарознавча характеристика нафтопродуктів, якими торгують провідні товарні біржі
5.4. Товарознавча характеристика природного газу, яким торгують провідні товарні біржі світу
5.5. Товарознавчі аспекти проблем створення цивілізованого ринку енергоносіїв в Україні і роль товарних бірж у цьому процесі
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
РОЗДІЛ 6. ХУТРО
6.1. Товарознавча характеристика хутра
6.2. Загальні особливості міжнародної торгівлі хутром
6.3. Товарознавчі особливості аукціонної торгівлі хутром
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
РОЗДІЛ 7. СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ШКІР
7.1. Загальна характеристика
7.2. Товарознавчі аспекти світового ринку
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
РОЗДІЛ 8. СИРОВИНА ДЛЯ ТЕКС ТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
8.1. Загальна характеристика
8.2. Товарознавча характеристика бавовни, якою торгують провідні товарні біржі світу
8.3. Товарознавча характеристика натурального шовку, яким торгують провідні товарні біржі світу
8.4. Товарознавча характеристика вовни, якою торгують провідні товарні біржі світу
8.5. Товарознавча характеристика луб’яних волокон, якими торгують провідні товарні біржі світу
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
РОЗДІЛ 9. ТОВАРОЗНАВЧІ ОСОБЛИВОСТІ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БІРЖОВИХ ТОВАРІВ
9.1. Продукція металургії
9.2. Текстильна і шкіряна сировина
9.3. Лісопродукція
9.4. Нафта, нафтопродукти і природний газ
9.5. Інші непродовольчі товари
Запитання для самоконтролю
Тестові завдання
РОЗДІЛ 10. СВІТОВІ ЦЕНТРИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ТА ПРОВІДНІ ТОВАРНІ БІРЖІ СВІТУ
Словник термінів біржової торгівлі товарами
Використана та рекомендована література

Залишити відповідь