Лінда С. М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд

725(075.8)
Л59
Лінда С. М.
     Архітектурне проектування громадських будівель і споруд : навч. посіб. / С. М. Лінда. – 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 642 с.

Навчальний посібник розглядає основні принципи формування архітектури громадських будівель і споруд; містобудівельні, функціональні та архітектурно-планувальні основи проектування громадських закладів. Матеріал, викладений у цьому виданні, ґрунтується на чинних в Україні нормативних документах щодо проектування. У посібнику розглянуго насамперед ті типи громадських будівель та
споруд, які найчастіше стають предметом курсового та дипломного проектування.
     Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом “Архітектура”.

Залишити відповідь