Кайдановська О. Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному заклад

72
К15
Кайдановська О.
     Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі [Текст] : монографія / О. Кайдановська. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 366 с.

Обгрунтовано методологічні, теоретичні та методичні основи образотворчої підготовки фахівців архітектури у вищому навчальному закладі. Виявлено ґенезу проблеми, визначено концептуальні ідеї та сучасні методолого-теоретичні підходи до образотворчої підготовки майбутніх архітекторів. Досліджено історичні аспекти та стан образотворчої підготовки майбутніх фахівців архітектури у теорії і практиці вітчизняної та зарубіжної системи професійної освіти, розроблено методичні засади вивчення дисциплін циклу професійної та практичної образотворчої підготовки. Робота містить практичні рекомендації щодо впровадження орієнтовної структурно-функціональної моделі образотворчої підготовки майбутніх архітекторів у практику діяльності архітектурних відділень технічних вищих навчальних закладів України.
     Матеріали монографічного дослідження можуть бути рекомендовані науковим працівникам, викладачам, методистам, магістрантам, студентам.

Залишити відповідь