Вікович І. А. Теорія руху транспортних засобів

629.113(075.8)
В43
Вікович І. А.
     Теорія руху транспортних засобів : підручник / І. А. Вікович. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 668 с.

У підручнику висвітлено питання теорії руху транспортних засобів. Розглянуто функціональні характеристики систем транспортних засобів: тягово-швидхісні властивості, прохідність, стійкість руху, кінематику і динаміку прямолінійного і криволінійного руху, коливання та плавність ходу, особливості гальмування, паливну ощадливість конструкції та розрахунок підвісок, а також основи теорії плавання спеціальних транспортних засобів, руху транспортних засобів на гусеничному ходу та основні аспекти теорії руху транспортних засобів з ємкостнями, частково заповненими рідиною.
     Для студентів і аспірантів вищих технічних навчальних закладів освіти напряму підготовки транспортних технологій. Підручник може бути корисним для інженерно-технічних працівників у галузі знань “Транспорт і транспортні інфраструктури”.

Залишити відповідь