Наукометричні показники та бази даних

Наукометрична база даних — це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. 

Наявність в науково-освітніх організаціях вчених, що мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативності діяльності вузу в цілому.

Індекс цитування найбільш об’єктивний з усіх доступних на даний час показників успішності професійної діяльності науковця. Наявність у науково-освітніх організаціях учених, які мають високий індекс цитування, свідчить про високу ефективність та результативність діяльності ВНЗ в цілому.

Індекс Хірша (h-index) – показник запропонований у 2005 р. американським фізиком Хорхе Хіршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Критерій грунтується на кількості цитувань цих публікацій і розраховується за спеціальною формулою.

Визначитись з журналом для публікації, можна за допомогою імпакт-фактора. Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова цінність та авторитетність журналу.

Імпакт-фактор (ІФ або IF) – формальний чисельний показник інформаційної значимості наукового журналу. Показник розраховується як кількість посилань у конкретному році на опубліковані в журналі статті за попередні 2-3 роки. Вважається, що чим вище значення імпакт-фактора, тим вищі наукова цінність та авторитетність журналу.

На сьогодняшній день існує велика кількість міжнародних систем цитування (наукометричних баз): Web of Science, Scopus, Index Copernicus, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef. 

     Найбільш відомими міжнародними наукометричними платформами є мультидисциплінарні бази даних Web of Science і SciVerse Scopus.

Наукометрична платформа Web of Science

Основа – 3 бази даних:

  • Science Citation Index
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts&Humanities Citation Index

Загалом містить дані про цитування з 15 тис. журналів і включає 700 млн. бібліографічних посилань з 40 млн. публікацій.

Наукометрична платформа SciVerse Scopus містить понад 48 млн. реферативних записів про публікації з 19,5 тис. журналів, 350 книжкових серій та 4,6 млн. праць конференцій.

 

Index Copernicus (IC)(Польща) — міжнародна наукометрична база даних. Цей сайт включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів. База даних має кілька інструментів для оцінки продуктивності, що дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених або наукових установ. На додаток до оцінки продуктивності, індекс Копернік також пропонує традиційні реферування та індексування наукових публікацій.

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) створений Науковою електронною бібліотекою eLIBRARY.RU в рамках проекту, ініційованого Федеральним агентством з науки та інновацій (Роснаука). Основним критерієм, що дозволяє оцінити рівень наукового видання, є відносний показник цитування статей, опублікованих у даному журналі, тобто, його імпакт-фактор. В РІНЦ представлено найбільш авторитетні російські наукові журнали.

Google Scholar - є вільно доступною пошуковою системою, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах чи зберігаються в репозитаріях, або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених. Google Scholar містить відомості не лише про онлайнові, але і про друкарські статті. У списку результатів пошуку офлайнові статті мають позначку [Citation]. За гіперпосиланням «Cited by ..» можна отримати відомості про те, скільки і які саме документи посилаються на конкретну публікацію в межах бази даних. У списку результатів може бути декілька посилань на матеріали, що відносяться до однієї і тієї ж статті.

Напишіть відгук