Періодика у SCOPUS

Українські видання у SciVerse Scopus (станом на 01.03.2017 р.)

Вестник зоологии (Vestnik Zoologii) Print ISSN: 0084-5604 Online ISSN: 2073-2333. Науковий журнал Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Заснований у січні 1967 р., виходить 6 разів на рік. Відкритий доступ: DOAJ.

Економічний часопис – XXI (Economic Annals-XXI) Print ISSN: 1728-6220. Online ISSN: 1728-6239. Загальноукраїнський науковий фаховий журнал. Заснований у 1996 році, виходить 6 разів на рік (кожний випуск двома окремими частинами).

Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії (Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry) Print ISSN: 1812-9471 Online ISSN: 1817-5805. Видається з 1994 року. До липня 2005 року журнал виходив під назвою “Математична фізика, аналіз, геометрія”. Засновниками є Національна академія наук України, Фізико-інститут низких технічний температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України. Періодичність видання – 4 випуски на рік.

Журнал нано- та електронної фізики (Journal of Nano- and Electronic Physics) Print ISSN: 2077-6772 Online ISSN: 2306-4277. Науковий журнал Сумського державного університету. Заснований у 1994 р., до 2009 р. мав назву «Вісник Сумського державного університету. Виходить 4 рази на рік.

Журнал фізичних досліджень (Journal of Physical Studies) Print ISSN: 1027-4642. Науковий журнал Львівського національного університету імені Івана Франка. Заснований у січні 1994 р., виходить 4 рази річно.

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника (Radioelectronics and Communications Systems) Print ISSN: 0735-2727 Online ISSN: 1934-8061. Міжнародний щомісячний науково-технічний журнал. Видається російською мовою, Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут”.

Клінічна хірургія (Klinicheskaia khirurgiia, Klinichna khirurhiia) Print ISSN: 0023-2130. Щомісячний науково-практичний журнал Міністерства охорони здоров’я України та Асоціації хірургів України. Заснований у 1920 р.

Лікарська справа (Likarska Sprava) Print ISSN: 1019-5297. (До 1992 р. Vrachebnoe Delo. ISSN: 0049-6804) Науково-практичний журнал Міністерства охорони здоров’я України, заснований у 1918 р. Періодичність: 2 рази на 3 місяці.

Металлофизика и новейшие технологии (Metallofizika i Noveishie Tekhnologii) Print ISSN: 1024-1809. Міжнародний науково-технічний журнал Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Заснований у 1979 р., виходить щомісячно.

Мікробіологічний журнал (Mikrobiolohichnyi Zhurnal) Print ISSN: 1028-0987 Online ISSN: 0201-8462. (У 1973-1993 рр. Mikrobiologicheskii Zhurnal). Науковий журнал заснований у 1934 р., видається 6 разів на рік Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.

Науковий вісник Національного гірничого університету (Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu) Print ISSN: 2071-2227 Online ISSN: 2223-2362. Науковий журнал видається  з 1998 р. Національним гірничим університетом.

Питання атомної науки і техніки (ПАНТ) (Problems of Atomic Science and Technology) Print ISSN: 1682-9344 Online ISSN: 1562-6016. Заснований у 1999 р.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Problemy Radiatsiїnoї Medytsyny ta Radiobiolohії) Print ISSN: 2304-8336 Online ISSN: 2313-4607Видається з 1988 року 1 раз на рік. Засновник: Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

Симетрія, інтегровність та геометрія: методи та застосування (SIGMA) (Symmetry, Integrability and Geometry — Methods and Applications) Online ISSN: 1815-0659. Науковий журнал Інституту математики НАН України. Періодичність 1 раз на рік.

Термоелектрика (Journal of Thermoelectricity). Видається з 1993 року по чотири екземпляри на рік. Журнал випускається видавництвом Інституту термоелектрики.

Технічна електродинаміка (Tekhnichna elektrodynamika) Print ISSN: 1607-7970 Online ISSN: 2218-1903. Науковий журнал Інституту електродинаміки НАН України. Заснований у жовтні 1979 р., виходить 6 разів на рік.

Український фізичний журнал (Ukrainian Journal of Physics) Print ISSN: 0503-1265 Online ISSN: 2071-0194. Науковий журнал Відділення фізики і астрономії НАН України. Заснований у 1956 р., виходить щомісяця українською та англійською (з 2004 р.) мовами.

Фізика конденсованих систем (Condensed Matter Physics) Print ISSN: 1607-324Х, Online: 2224-9079. Щоквартальний журнал Інституту фізики конденсованих систем (ІФКС) НАН України Інституту фізики конденсованих систем (ІФКС) НАН України. Видається з 1993 р.

Фізіологічний журнал (Fiziolohichnyi Zhurnal) Print ISSN: 0201-8489. Науково-теоретичний журнал Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Заснований у січні 1955 р., виходить 6 разів на рік.

Хімія та хімічна технологія (Chemistry and Chemical Technology) Print ISSN: 1996-4196. Науково-технічний журнал. Засновник і видавець Національний університет “Львівська політехніка”. Періодичність видання 4 номери на рік.

Цитология и генетика (Cytology i Genetics) Print ISSN: 0564-3783 Online ISSN: 0095-4527. Міжнародний науковий журнал Iнституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Заснований у 1967 р., виходить 6 разів на рік. Перевидається англійською мовою видавництвом Allerton Press, Inc. під назвою Cytology and Genetics.

Экспериментальная онкология (Eksperimentalnaya Onkologiya) Print ISSN: 0204-3564 Online ISSN: 1812-9269. Міжнародний науковий журнал Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України. Заснований у 1979 р., виходить 4 рази на рік.

Ядерна та радіаційна безпека (Nuclear and Radiation Safety Journal) Print ISSN2073-6231. Заснований у 1998 р. Державним підприємством «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» та Одеським національним політехнічним університетом Мінистерства освіти і науки України. Періодичність: щоквартально, 4 рази на рік.

Ядерна фізика та енергетика (Nuclear Physics and Atomic Energy) Print ISSN: 1818-331X Online ISSN: 2074-0565. Науковий журнал Інституту ядерних досліджень НАН України. Заснований у 1997 р., виходить 4 рази на рік.

Biopolymers and Cell Print ISSN: 0233-7657 Online ISSN1993-6842. Мультидисциплінарний журнал, відкритого доступу заснований у 1985 Національною академією наук УкраїниІнститутом молекулярної біології і генетики НАН України.

Cybernetics and Systems Analysis Print ISSN:  Online ISSN: 1573-8337Переклад міжнародного науково-теоретичного журналу Кібернетика і системний аналіз, який видається Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.

Electronic Journal of Theoretical Physics Online ISSN: 1729-5254. Електронний журнал теоретичної фізики (ЖЕТФ) є відкритим доступом, що рецензується, публікує оригінальні наукові статті, коментарі та короткі огляди з усіх аспектів теоретичної та математичної фізики, з акцентуванням на деяких відкритих проблемах.

Economics and Sociology Print ISSN: 2071-789X Online ISSN: 2306-3459. Академічний міжнародний журнал опублікований Центром соціологічних досліджень у співпраці з University of Szczecin (Poland), Mykolas Romeris University (Lithuania), Dubcek University of Trencín, Faculty of Social and Economic Relations, (Slovak Republic) and University of Entrepreneurship and Law, (Czech Republic). Видається щоквартально.

Functional Materials Print ISSN: 1027-5495 Online ISSN: 2218-2993. Заснований у 1993 р. Інститутом монокристалів і видається щоквартально, один обсяг на рік.

International Applied Mechanics Print ISSN: 1063-7095 Online ISSN: 1573-8582. Переклад наукового журналу Прикладная механика. Росіською мовою видання публікується Інститутом механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України.

Investment Management and Financial Innovations Print ISSN: 1810-4967 Online ISSN: 1812-9358. Виходить з 2004 р. раз у квартал. З січня 2017 року, журнал є відкритому доступі.

Journal of Neurophysiology Print ISSN: 0090-2977 Online ISSN: 1573-9007. Журнал нейрофізіології публікує оригінальні статі про функції нервової системи.

Journal of Superhard Materials Print ISSN: 1063-4576 Online ISSN: 1934-9408. Науково-теоретичний журнал Сверхтвердые материалы. Видавець Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України. Періодичність 6 випусків на рік.

Journal of Water Chemistry and Technology Print ISSN: 1063-455X Online ISSN: 1934-936X. Хімія і технологія води – міжнародний науково-технічний журнал Відділення хімії НАН України. Заснований у вересні 1979 р., виходить 6 разів на рік.

Kinematics and Physics of Celestial Bodies (Кінематика і фізика небесних тіл) Print ISSN: 0884-5913 Online ISSN: 1934-8401. Видається Відділенням фізики і астрономії НАН України.

Low Temperature Physics Print ISSN: 1063-777X Online ISSN: 1090-6517. Щомісячний науковий журнал Фізика низьких темпеpатуp видається Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б. І. Веркіна НАН України  з січня 1975 року та одночасно англійською мовою Американським інститутом фізики під назвою “Low Temperature Physics”.

Materials Science Print ISSN: 1068-820Х Online ISSN: 1573-885Х. Переклад українського журналу Фізико-хімічна механіка матеріалів. Російською мовою видається Фізико-механічним інститутом ім. Г. В. Карпенка НАН України.

Nonlinear Dynamics and Systems Theory Print ISSN: 1562-8353. Міжнародний науковий журнал з проблем нелінійної механіки та теорії систем. Видається з 2001 р. Інститутом механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України спільно з Технологічним університетом Кертін (Австралія), періодичність – 4 рази на рік.

Nonlinear Oscillations Online ISSN 1562-3076. Міжнародний математичний журнал Нелінійні коливання, засновано в 1998 р. Видається Інститутом математики Національної Академії наук України. Видавником повної англомовної версії журналу Нелінійні коливання є компанія Springer Verlag.

Problems and Perspectives in Management Print ISSN: 1727-7051 Online ISSN: 1810-5467.  Видається з 2003 р. раз у квартал. З січня 2017 року, журнал є відкритому доступі.

Powder Metallurgy and Metal Ceramics Print ISSN: 1068-1302 Online ISSN: 1573-9066. Переклад міжнародного науково-технічного журналу Порошковая металлургия. Російською мовою видається Інститутом проблем матеріалознавства ім. I. М. Францевича НАН України.

Strength of Materials Print ISSN: 0039-2316 Online ISSN: 1573-9325. Науковий журнал є перекладом журналу Проблемы прочности. Російською мовою видання публікується Інститутом проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України.

The Ukrainian Biochemical Journal Print ISSN: 2409-4943 Online ISSN: 2413-5003З 2014 р. журнал, який мав назву “Український біохімічний журнал” виходить під назвою ”The Ukrainian Biochemical Journal”. Науковий журнал заснований у 1926 р. Виходить один раз на два місяці. Засновник: Національна академія наук України, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Видавець: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Національна академія наук України.

Theoretical and Experimental Chemistry Print ISSN: 0040-5760 Online ISSN: 1573-935X. Науковий журнал заснований у 1965 р. Періодичність: 1 раз на 2 місяці. Видається Інститутом фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України.

Theory of Stochastic Processes Print ISSN: 0321-3900. Теорія випадкових процесів є піврічний журнал, що публікує оригінальні статті та огляди по сучасній темі теорії випадкових процесів і робіт, присвячених її додатків до фізики, біології, економіки, комп’ютерних наук та інженерії. Періодичність – один обсяг на рік.

Ukrainian Journal of Physical Optics Print ISSN: 1609-1833 Online ISSN: 1816-2002. Науковий журнал Інституту фізичної оптики МОН України. Заснований у 2000 р., видається щоквартально.

Ukrainian Mathematical Journal Print ISSN: 0041-5995 Online ISSN: 1573-9376. Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Напишіть відгук