Філімонов В. І. Фізіологія людини

61(075.8)
Ф53
Філімонов В. І.
     Фізіологія людини : підручник / В. І. Філімонов. – 3-тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2015. – 488 с.

У пропонованому підручнику з фізіології людини матеріал викладено на основі структурно-функціональною взаємозв’язку клітин, органів і систем організму як єдиного цілото. Підручник створено для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації спеціальності «Сестринська справа» з урахуванням програми для  медичних навчальних закладів Украіни, а також вимог Болонської конвенції і з реформування системи освіти.

ЗМІСТ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ
Розділ 1.Фізіологі як наука. Фізіологія збудливих тканин
Поняття про здоров’я і хворобу
Механізми регуляції фізіологічних функцій. Гомеостаз
     Поняття про гомеостаз
     Загальні принципи регуляції функцій
Фізіологія збудливих тканин
     Будова клітинних мембран
     Фізіологічна характеристика  неорганічних іонів
     Функції білків мембран
Фізіологія нервового волокна
     Збудливість
     Потенціал дії нервового волокна
Фізіологія скелетних м’язів
     Нервово-м’язова передача
     Скелетні м’язи
Фізіологічна характеристика не посмугованих м’язів
Фізіологічна характеристика нейрона
     Функції нейроглії
     Морфофункціональна характеристика нейронів
     Електричні явища мозку
Рефлекс як морфофункціональна одиниця
     Властивості нервових центрів
Інтегративні механізми мозку
Розділ 2. Фізіологія нервово-гуморальної регуляції організму
Регуляція рухів
     Моторні функції спинного мозку
     Рухові функції стовбура головного мозку
     Моторні функції мозочка
     Моторні функції півкуль великого мозку
Вегетативна нервова система
     Функціональне призначення вегетативної нервової системи
     Структурні особливості вегетативної нервової системи
     Фізіологічна характеристика вегетативної нервової системи
     Рефлекси вегетативної нервової системи
     Значення гіпоталамуса в регуляції вегетативних функцій
     Роль кори півкуль великого мозку в регуляції діяльності внутрішніх органів
     Тонус вегетативних центрів
Гормональна регуляція фізіологічних функцій
     Секреція гормонів
     Методи дослідження
     Інші біологічно активні речовини
     Гіпоталамо-гіпофізарна система
     Епіфіз
     Гормони, що залежить від аденогіпофізарної системи
     Залози, що перебувають під прямою нейрогенною регуляцією
     Гормони мозкової речовини надниркових залоз
     Гормони, що регулюють гомеостаз
МОДУЛЬ ІІ. ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ І ВИЩІ ІНТЕГРАТИВНІ ФУНКЦІЇ
Розділ 3. Фізіологія крові, дихання, кровообігу і рідких середовищ організму
Кров
     Функції крові
     Склад крові
     Фізико-хімічні властивості крові
     Формені елементи крові. Еритроцити
     Регуляція об’єму плазми крові
     Крововтрата. Групи крові
     Захисні системи організму
     Фізіологічна характеристика лейкоцитів
     Гемостаз
Дихання
     Зовнішнє дихання
     Функції повітроносних шляхів
     Опір дихання
Альвеолярна вентиляція
     Газообмін у легенях
     Газообмін між легенями і кров’ю
     Транспортування кисню кров’ю
     Газообмін у тканинах
     Транспортування вуглекислого газу кров’ю
     Регуляція дихання
     Функціонування дихального центру
     Газообмін плода й особливості дихання немовлят
Система кровообігу
     Фізіологічна характеристика міокарда
     Нагнітальна функція серця
     Вікові особливості функції серця
     Регуляція функції серця
     Фізіологія кровоносних судин
     Регуляція судинного кровотоку
     Регуляція функцій серцево-судинної системи.
     Кровообіг під час фізичного навантаження
     Реґіонарний кровотік
Спинномозкова рідина
Лімфатична система
Розділ 4. Фізіологія органів травлення, обміну речовин та виділення
Травлення
     Основні принципи механізмів регуляції процесів травлення
     Травлення в ротовій порожнині
     Шлунок
     Травний тракт
     Усмоктування
Обмін речовин
     Основний обмін
     Загальний обмін
     Харчування
Терморегуляція
     Шкіра і терморегуляція
     Секреція поту
     Поняття пойкілотермії й гомойотермії
     Система терморегуляції
Виділення
     Морфофункціональна характеристика нирок
     Процес сечоутворення
     Сечовиділення
Розділ 5. Фізіологія взаємодії організму та зовнішньою середовища
Сенсорні системи
     Загальна характеристика сенсорних систем організму
     Фізіологія рецепторів
     Сенсорні функції різних відділів ЦНС
     Шкірка чутливісгь
     Терморецепція
     Пропріорецеція
     Ноцицептивна чутливість
     Зір
     Фізіологія слуху
     Фізіологія вестибулярного аналізатори (відчуття рівноваги)
     Нюховий аналізатор
     Смаковий аналізатор
Фізіологічні основи складних форм взаємодії організмуз реальними умовами життя
     Поняття про нижчу й вищу нервову діяльність
     Інстинкти
     Емоції
     Набуті форми організації поведінки
     Пам’ять
Фізіологічні основи розумового мислення
     Центри мовлення
     Механізми творення голосу (вокалізація
     Функціональна асиметрія мозку
     Формування функціональної системи організації поведінки
Фізіологія сну
Індивідуальні (типологічні) особливості вищої нервової діяльності людини
ДОДАТОК

Залишити відповідь