Збірник завдань з картографії

528(075.8)
З-41
     Збірник завдань з картографії : навч. посібник / [В. Д. Сидоренко, О. М. Новікова, А. А. Листопадський, О. Л. Дмитренко]. – Кривий Ріг : Видав. центр ДВНЗ “КНУ”, 2015. – 186 с.

В збірник увійшли завдання, що традиційно використовуються при вивченні картографії. Проте, з урахуванням сучасних тенденцій, всі вони виконуються із застосуванням різних комп’ютерних систем. Таким чином, одночасно з рішенням задач картографії студенти мають нагоду отримати навички роботи з такими сучасними комп’ютерними програмами, які широко використовуються в колишній практиці.
     Збірник призначений для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія,  картографія та  землеустрій». Він може бути корисним викладачам з дисципліни «Картографія», а також аспірантам, магістрантам, студентам та науковим робітникам в галузі картографії, геодезії та землеустрою.

ЗМІСТ

Вступ
1. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ КАРТОГРАФІЧНИХ ПРОЕКЦІЙ
1.1. Зміст завдання
1.2. Варіант циліндричної проекції
1.3. Варіант азимутальної проекції
2. ПОБУДОВА ЛОКСОДРОМІЇ ТА ОРТОДРОМІЇ НА КАРТОГРАФІЧНИХ СІТКАХ ПРОЕКЦІЙ МЕРКАТОРА І ФАЛЕСА МІЛЕТСЬКОГО
2.1. Зміст завдання
2.2. Порядок виконання завдання
     2.2.1. Загальні обчислення
     2.2.2. Проекція Меркатора
     2.2.3. Гномонічна проекція
     2.2.4. Локсодромія та ортодромія в проекції Меркатора і в ґномонічній проекції
     2.2.5. Курс транспортною засобу з однією вузловою точкою
2.3. Числовий приклад виконання завдання
     2.3.1. Обчислення точок перетину паралелей і меридіанів з осями
     2.3.2. Побудова картографічної сітки проекції Мерктатора в системі «АutoСАD»
     2.3.3. Побудова картографічної сітки гномо нічної проекції в системі «АutoСАD»
     2.3.4. Побудова локсодромії та ортодромії на картографічних сітках проекцій Меркатора та гномонічної в системі «АutoСАD»
     2.3.5. Побудова двох локсодромій через вузлову точку на ортодромії
3. СКЛАДАННЯ КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ГРАФІЧНОЇ КАРТИ МАСШТАБУ 1:100 000
3.1. Зміст завдання
3.2. Опис завдання
3.3. Створення проекту карти в ««АutoСАDLandDevelopment»
3.4. Внутрішня рамка карти
3.5. Зовнішня рамка карти
     3.5.1. Побудова ліній зовнішньої рамки
     3.5.2. Побудова системи десятисекундних точок
3.6. Кілометрова сітка
3.7. Приклад виконання завдання
4. КАРТОГРАФІЧНА ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ
4.1. Зміст завдання
4.2. Цензовий відбір змісту гідрографії карти
     4.2.1. Аналіз змісту шару гідрографії
     4.2.2. Створення таблиці « Водосховища та водойми»
     4.2.3. Генералізація річок і струмків
4.3. Генералізація населених пунктів за допомогою норми
4.4. Перехід від простих об’єктів (понять) до їх збірних позначень
4.5. Узагальнення контурів об’єктів
     4.5.1. Узагальнення контурів річок
     4.5.2. Узагальнення контурів ізоліній
5. ПРОЕКТУВАННЯ МАКЕТА КОМПОНОВКИ ТЕМАТИЧНОЇ ДРІБНОМАСШТАБНОЇ КАРТИ
5.1. Зміст завдання
5.2. Створення тематичного шару карти
5.3. Створення додаткової таблиці і карти-врізки
5.4. Створення макета компоновки карти
Питання для самоконтролю
Літературні джерела
ДОДАТКИ

Залишити відповідь