Сидоренко П. І. Анатомія та фізіологія людини

61(075.8)
С34
Сидоренко П. І.
     Анатомія та фізіологія людини : підручник / П. І. Сидоренко, Г. О. Бондаренко, С. О. Куц. – 5-те вид., випр. – Київ : Медицина, 2015. – 200 с.

Автори підручника – співробітники Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є. Й. Мухіна: П. І. Сидоренко – директор, кандидат медичних наук. доцент, заслужений лікар України; Г. О. Бондаренко викладач-методист, заслужений працівник освіти України; С. О. Куц – викладач вищої категорії.
     У підручнику коротко викладено історію розвитку анатомії та фізіології. Особливу увагу приділено методам дослідження в анатомії та фізіології, розглянуто відомості про будову організму людини з урахуванням результатів досліджень останніх років.
     Матеріал викладено відповідно до нової навчальної програми зі спеціальностей “Лікувальна справа”, “Акушерська справа” та “Лабораторна діагностика”. Анатомічні терміни приведено відповідно до Міжнародної анатомічної номенклатури.
     Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-II рівнів акредитації.

ЗМІСТ

Вступ
Історія розвитку анатомії та фізіології.
Методи дослідження в анатомії фізіології
Розділ 1. Будова клітини і тканин
Клітина
Тканини
     Епітеліальна тканина
     Сполучна тканина
     М’язова тканина
     Нервова тканина
Орган і система органів
Анатомічна термінологія
Запитання і тестові завдання
Розділ 2. Вчення про кістки та їх з’єднання
Загальні відомості про кісткову систему
Кістка. Класифікація кісток
З’єднання кісток
Скелет людини
     Кістки грудної клітки та їх з’єднання
     Будова скелета верхніх кінцівок
     Будова скелета нижніх кінцівок
     Статеві особливості будови таза.
     Середні розміри жіночого таза
     Скелет вільної нижньої кінцівки
     Будова скелета голови
     З’єднання кісток черепа
Запитання і тестові завдання
Розділ 3. М’язова система
Будова і функції м’язів голови та шиї
М’язи тулуба, їх функції
М’язи верхніх і нижніх кінцівок, їх функції
Фізіологія м’язів
Запитання і тестові завдання
Розділ 4. Травна система
Порожнина рота, язик, зуби, слинні залози
Травлення в ротовій порожнині
Будова глотки, стравоходу, шлунка
Травлення в шлунку
Будова тонкої та товсто1 кишок
Травлення в тонкій та товстій кишках
Печінка
Жовчний міхур
Підшлункова залоза
Склад та властивості підшлункового соку
Очеревина
Зв’язки, складки, сальники, брижі
Запитання і тестові завдання
Розділ 5. Дихальна система
Органи дихання
Фізіологія дихання
Запитання і тестові завдання
Розділ 6. Обмін речовин та енергії. Вітаміни
Обмін енергії
Обмін речовин
Водне-мінеральний обмін
Терморегуляція
Класифікація вітамінів
     Водорозчинні вітаміни
     Жиророзчинні вітаміни
Запитання
Розділ 7. Основи система
Сечові органи
Механізм утворення сечі
Сеча та її властивості
Запитання
Розділ 8.Статева система
Чоловічі статеві органи
Жіночі статеві органи
Запитання і тестові завдання
Розділ 9. Кров і серцево-судинна система
Серце
Кров та її властивості
     Формені елементи крові
     Система згортання крові
     Групи крові. Переливання крові
Кровоносна система
Поняття про кола кровообігу
Артерії великого кола кровообігу
Вени великого кола кровообігу
Рух крові по судинах
Лімфатична система
Запитання і тестові завдання
Розділ 10. Ендокринні залози
Запитання
Розділ 11. Будова та функції нервової системи
Спинний мозок
Головний мозок
Оболони головного та спинного мозку
Безумовні й умовні рефлекси.
Поняття про вищу нервову діяльність
Периферійна нервова система
Вегетативна нервова система
Запитання і тестові завдання
Розділ 12. Органи чуття
Орган зору
Присінково-завитковий орган
Орган нюху
0рган смаку.
Загальний покрив
Запитання і тестові завдання
Література

Залишити відповідь