Методи досліджень мінеральних підземних вод

556(075.8)
М54
     Методи досліджень мінеральних підземних вод : навч. посібник / О. Л. Шевченко, Є. І. Кондратюк, В. В. Гудзенко, Т. Ю. Заверталюк. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 240 с.

Розглядаються поширені у практиці геологорозвідувальних робіт підходи до пошуку, картування, різнобічної оцінки проявів і накопичень мінеральних вод, у тому числі визначення умов їхньої захищеності, технико-економічне обґрунтування доцільності залучення до розробки родовищ мінеральних вод та ін. Надано коротку характеристику особливостей регіональних досліджень промислових і термальних вод. Наведено приклади, характерні для родовищ мінеральних вод у межах України.
     Для студентів-магістрів і спеціалістів теологічних факультетів.

ЗМІСТ

Вступ
1. Польові, лабораторні та камеральні роботи в комплексі геологорозвідувальних робіт на мінеральні води
     1.1. Послідовність робіт при складанні карт мінеральних вод
     1.2. Правила відбору і консервації проб мінеральних вод
     1.3. Класифікування мінеральних підземних вод за їхнім складом
     1.4. Складання загальної гідрогеохімічної карти
          Практична робота № 1. Складання альбому спеціальних гідрохімічних карт мінеральних вод
     1.5. Складання карти мінеральних вод
2. Дослідження генезису мінеральних вод із специфічними компонентами
     2.1. Реакції виділення вуглекислоти та визначення газовою фактора
     2.2. Реакції генерації сірководню
     2.3. Процеси збагачення підземних вод залізом
3. Води з особливими фізичними властивостями. Радонові води
          Практична робота № 2. Відбір проб і визначення вмісту радону-222 в підземних водах
4. Промислові підземні води. Складання пошукової гідрогеохімічної карти на промислові води
          Практична робота № 3. Побудова пошукової карти промислових підземних вод за сторонніми ознаками
5. Термальні веди. Побудова та описання геотермічних розрізів
          Практична робота № 4. Побудова та описання геотермічного розрізу
6. Геолого-економічна оцінка природних ресурсів та експлуатаційних запасів мінеральних підземних вод
     б.1. Природні ресурси мінеральних вод
          Практична робота № 5. Розмахування гідродинамічним методом
     6.2. Експлуатаційні запаси родовищ мінеральних вод
          б.2.1. Стадіі темою-гідрогеологічних досліджень і геолого-економічної оцінки родовищ мінеральних вод
          б.2.2. Геолого-економічна оцінка родовищ мінеральних вод
          б.2.3. Підрахунок експлуатаційних запасів мінеральних вод по спостереженнях за дебітом джерел (приклад)
          б.2.4. Підрахунок експлуатаційних запасів мінеральних вод гідравлічним методом (приклад)
          6.2.5. Оцінка експлуатаційних запасів мінеральних вод методами моделювання (приклад)
7. Характеристика якості та прогноз показників кондиційносгі мінеральних вод на термін експлуатації водозабору
          Практична робота № 6. Розрахування показників кондиційності мінеральних вод на термін експлуатації водозабору
8. Обґрунтування і розрахування зон санітарної охорони водозаборів підземних мінеральних вод
     8.1. Загальні положення санітарної охорони водозаборів підземних вод
     8.2. Обґрунтування зон санітарної охорони родовищ мінеральних вод при каптуванні джерел
     8.3. Характеристика умов захищеності підземних мінеральних вод від забруднення при їхньому видобутку свердловинами. Розмахування ІІ та ІІІ поясів зон санітарної      охорони для одиночних свердловин або групового водозабору із свердловин,      розташованих на невеликій відстані
          8.3.1. Розрахування зон санітарної охорони за незначних ухилів природного потоку підземних вод (умови артезіанського басейну)
          8.3.2. Розрахування зон санітарної охорони за наявності ухилу природного потоку підземних вод
          Практична робота № 7. Визначення розмірів зон санітарної охорони водозабору підземних мінеральних вод
     8.4. Використання генетичних коефіцієнтів для уточнення меж локальних родовищ мінеральних вод в умовах уповільненого водообміну
9. Підходи до складання техніка-економічного обґрунтування (ТЕО) доцільності залучення до експлуатації родовищ мінеральних вод
     9.1. Структура техніка-економічного обґрунтування
     9.2. Складання техніко-економічного обґрунтування для підприємств, що видобувають і фасують мінеральні води
          Практична робота № 8. Розрахування союзних техніко-економічних показників для техніко-економічного обґрунтування
     9.3. Складання техніко-економічного обґрунтування для санаторно-курортних закладів, що використовують мінеральну воду на місці видобутку та розливають її залишки у пляшки
10. Охорона навколишнього природного середовища в районах видобутку та використання мінеральних вод
Висновки
Список літератури

Додатки

Залишити відповідь