Крочак М. Д. Історична геологія з основами палеонтології

551.7(076.5)
К83
Крочак М. Д.
     Історична геологія з основами палеонтології. Практикум : навч. посібник / М. Д. Крочак, А. Ш. Мєнасова. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 224 с.

Розглянуто в стислому вигляді теоретичні основи геологічних знань, що стосуються часу в геології, реконструкції історії геологічного розвитку земної кори та її основних структурних елементів. Надано також характеристику основних викопних керівних форм царств тварин і рослин. Наведено перелік і зміст лабораторних робіт із дисциплини«Історична геологія з основами палеонтології» з розробленими завданнями та фактичним матеріалом.
     Для студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СТРАТИГРАФІЧНА І ГЕОХРОНОЛОГІЧНА ШКАЛИ
1.1. Завдання для лабораторних занять

РОЗДІЛ 2. ПАЛЕОНТОЛОГІЯ
2.1. Основні положення
2.2. Надцарство Procariota, царство Ціанобіонти (Cyanobionta)
2.3. Надцарство Eucariota, царство Тварини Zoa (Аnimalia)
2.4. Царство Рослини Phyta (Vegetabilia)
2.5. Завдання для лабораторних занять
Таблиці

РОЗДІЛ 3. ФАЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ
3.1. Основні положення
3.2. Основи літологічного аналізу
3.3. Основи біономічного аналізу
3.4. Фаціальні ознаки відкладів
3.5. Палеогеографічні реконструкції
3.6. Методи встановлення історії геологічного розвитку району
3.7. Завдання для лабораторних занять

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ЗЕМНОЇ КОРИ
4. 1. Основні структурні елементи земної кори
4.2. Завдання для лабораторних занять

ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Залишити відповідь