2015

ДАРУВАЛЬНИКИ

Рекова Н. Ю., Темченко Г. В., Максимова О. С.

Рекова Н. Ю.
Забезпечення ефективного використання енергоресурсів на гірничорудних підприємтсвах : монографія / Н. Ю. Рекова, Г. В. Темченко, О. С. Максимова. – Кривий Ріг : Видав. центр ДВНЗ “КНУ”, 2015. – 199 с. – ISBN 978-966-132-023-8.

У монографії предствлені результати досліджень з проблем енергоспоживання на гірничорудних підприємтвах. Особливу увагу приділено обґрунтуванню показників використання енергоресурсів шляхом оцінки енергоємності технологічних процесів гірничо-збагачувального виробництва за запропонованою методикою визначення рівня енергетичних витрат.


Ткач Ольга Іванівна – член Національної спілки журналістів України, член КМО Всеукраїнського товариства “Просвіта”, Асоціації криворізьких літераторів, головний редактор університетської газети “Університетські новини”, Криворізька журналістка, поетеса, прозаїк.

Ткач О. І.
Цвіт акації : збірка поезії та прози. – Кривий Ріг : Мінерал, 2007. – 100 с. – ISBN 978-966-2915-38-9.

Збірка складається з двох книг, до яких увійшли поезії та оповідання. Твори авторки пронизані любов’ю та повагою до України і рідного краю, українського слова. Лірика кохання незмінно звучить в поезії О. Ткач.


Пушка Вікторія Вадимівна – студентка геолого-екологічного факультету (РР-12).

Карпа І.
     Жовта книга: 50 хвилин трави. Фройд би плакав. Сни Ієрихона. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. – 320 с.

До книги увійшли три ранні твори Ірени Карпи: повісті “50 хвилин трави”, “Фройд би плакав” та філософський есей “Сни Ієрихона”. Читач разом з героями цих творів відвідає різні країни, переживе купу фізичних і ментальних пригод і в результаті пповернеться сам до себе звільненим від багатьох фобій та оманливих ілюзій. проста істина, що її невтомно пропагує Ірена: життя варте того, щоб самому робити його цікавим.

Карпа І.
     Піца “Гімалаї” : [роман]. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2011. – 398 с.

У романі “Піца”Гімалаї””, читач упізнає інтонацію, манеру говорити, улюблені мотиви, гостру соціопатію й дошкульну самоіронію авторських книг “Фройд би плакав”, “Добро і зло”. Книга такою мірою різнопланова, що кожен самостійно і без зусиль сам визначить для себе “про що”, “для кого” та до якого жанру належить цей роман.


У зв’язку з реалізацією проекту “Школа – ВУЗ – Комбінат”, від Публічного акціонерного товариства “Північний гірничо-збагачувальний комбінат” було одержано безкоштовно 62 примірники (28 назв) навчальної літератури. Перейдіть за посиланням: http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=5730


Сінчук Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри “Автоматизовані електромеханічні системи в промисловості та транспорті” ДВНЗ “КНУ”.

   Потенциал электроэнергоэффективности и пути его реализации на производствах с подземными способами добычи железорудного сырья : монография / И. О. Синчук, Э. С. Гузов, А. Н. Яловая, С. Н. Бойко ; под ред. доктора техн. наук, профессора О. Н. Синчука. – Кременчуг : ЧП Щербатых А. В., 2015. – 296 с.

В монографии изложены вопросы состояния и производственной необходимости, пути повышения энергоэффективности функционирования отечественных железорудных предприятий с подземными способами добычи железорудного сырья.


Березовський Анатолій Анатолійович, доктор геологічних наук, декан геолого-екологічного факультету ДВНЗ “КНУ”.

   Медико-гідрохімічні чинники геологічного середовища України / за ред. доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, доктора технічних наук, професора Г. І. Рудька. – Київ-Чернівці : Букрек, 2015. – 724 с.

Викладені концептуальні основи медичної геології як науки, що вивчає механізм і динаміку взаємодії геологічного середовища та людини, а також результат цієї взаємодії – здоров’я і життя людини з точки зору впливу на неї геологічних процесів.

Березовский А. А.

   Белокрыс Леонид Сергеевич, научное наследие и не только / А. А. Березовский. – Кривой Рог : [б. и.], 2015. – Книга. – 16 с.

Книга посвящена замечательному ученому, геологу, палеонтологу Леониду Сергеевичу Белокрысу.  Автор рассказывает не только о многообразной  научной деятельности Л. С. Белокрыса, свидетельством чего является избрание его постоянным членом  Неогеновой комиссии Межведомственного стратиграфического комитета СССР (1970-1988 гг.), членом Нью-Йоркской Академии наук (США) отделения геологии (1996 г.), но и о яркой личности, доброжелательном, отзывчивом, открытом человеке.


Стрюк Андрій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри МПЗ ДВНЗ “КНУ”.

 

Шевчук А.
   jQuery : учебник для начинающих. – Харьков : БЭТ, 2014– 152 с.

Данный учебник поможет освоить библиотеку JavaScript как начинающим web-разработчикам, так и опытным программистам. Подробное описание и яркие примеры позволят лучше понять функцию jQuery.


Бухтіяров Володимир Пилипович, журналіст, автор багатьох книг історичного та патріотичного напрямку.

Бухтияров В. Ф.
     Шурави за Пянджем : к 25-летию вывода советских войск с территории Афганистана / В. Ф. Бухтияров ; под. ред. Ю. И. Фесенко. – Кривой Рог : [б. и.], 2014. – 184 с.

Книга издана к 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Рассказывает о криворожанах, участниках боевых действий за речкой Пяндж в 1979-1989 гг.  Это уже четвертая книга автора по этой тематике.


Куроп’ятник Іван, колишній студент гірничого факультету ДВНЗ “КНУ”.

Новых А.
   Сэнсэй. Исконный Шамбалы / А. Новых. – Киев : Лотос, 2013. – 408 с.

Эта книга в полном смысле универсальна и актуальна для любого возраста. Она открывает уникальное видение мира и содержит ценные знания. Эта книга наполняет жизнь человека сокровенным смыслом и меняет его судьбу к лучшему.

Новых А.
   Сэнсэй-ІІ. Исконный Шамбалы / А. Новых. – Киев : Лотос, 2013. – Книга. – 312 с.

Людская жизнь и смерть – поток единого процесса. Понять прошлое – значит научиться преодолевать опасности настоящего. Выплыть из него возможно, лишь став Человеком.

Новых А.
   Сэнсэй-ІІІ. Исконный Шамбалы  / А. Новых. – Киев : Лотос, 2013. – Книга. – 314 с.

Человек стремится к Свету. Чистый Свет сохраняет в себе Изначальное, то из чего он был сотворен. Ибо он есть Излучающий Свет, исходящий от Источника.

Новых А.
   Сэнсэй-ІV. Исконный Шамбалы / А. Новых. – Киев : Лотос, 2013. – Книга. – 632 с.

Книга, повествующая о днях отдыха на море группы ребят, занимающихся восточными единоборствами во главе с Сэнсеем. Помимо познавательных древних практик Сэнсэя, его демонстраций,- увлекательное раскрытие сенсационных тайн истории.

Новых А.
   Птицы и камень. Исконный Шамбалы / А. Новых. – Киев : Лотос, 2013. – Книга. – 348 с.

Три увлекательных рассказа этой книги, так или иначе, объединяет легендарная личность Сэнсэя. Необычные ситуации разных людей, переоценка их жизненных ценностей.

Новых А.
   Перекрестье. Исконный Шамбалы / А. Новых. – Киев : Лотос, 2014. – Книга. – 540 с.

Динамичный, увлекательный детектив, повествующий о реализации через разведслужбы секретного проекта тайной элитной организации славян, истоки которой восходят к началу ХХ в., к легендарным офицерам спецслужб, занимавшихся поиском Шамбалы.

Новых А.
   Эзоосмос. Исконный Шамбалы / А. Новых. – Киев : Лотос, 2013. – Книга. – 314 с.

Скрытая реальность ежедневно присутствует в людском обществе. Познание её тайн помогает человеку не только обрести опыт существования в этом мире, но и сделать шаг в области исследования своей сущности.

Новых А.
   АллатРа / А. Новых. – Киев : Лотос, 2014. – Книга. – 876 с.

Книга даёт основные ключи к пониманию процессов как видимого, так и невидимого миров. Это фундамент Знаний для кардинального преобразования как Человека, так и всего человечества в целом.

Залишити відповідь