Електронні книги

Дмитренко А. П. Современные трансформации определения геоида [Текст] : монография / А. П. Дмитренко ; [ГВУЗ «Криворожский национальный университет»]. – Кривой Рог : Минерал, 2012. – 218 с. – Электрон. аналог печат. изд.: режим доступа: http://bit.ly/2amqWqO (дата размещения 25.07.2016).

Монография посвящена одной из самых главных проблем геодезии: проблеме определения и расчета фигуры геоида. В первой части книги анализируются изменения в современном определении геоида, близость моделей к соответствующим уровенным поверхностям математических моделей поля силы тяжести Земли. В основе расчета высот геоида лежат функции Лежандра, поэтому вторая часть книги посвящена методам вычисления этих функций. Показано, что известные рекурсионные методы расчета имеют недостаток, называемый эффектом «абсолютного нуля». Автором впервые разработан и изложен метод вычисления функций Лежандра без данного недостатка.      Книга предназначена для аспирантов, магистрантов, студентов и научных работников в области геодезии, геофизики, геологии. Она может быть полезна специалистам, занимающимся вопросами формирования и модернизации координатных геодезических систем, а также геодезистам – практикам, использующим в своей работе глобальную координатную систему WGS-84.

Збірник завдань з картографії [Текст] : навчальний посібник / В. Д. Сидоренко, О. М. Новікова, А. А. Листопадський, О. Л. Дмитренко ; [Криворізький національний університет]. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015. – 185 с. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http://bit.ly/2aF3P8F (дата розміщення 25.07.2016).

У збірник увійшли завдання, що традиційно використовуються при вивченні картографії. Проте, з урахуванням сучасних тенденцій, всі вони виконуються із застосуванням різних комп’ютерних систем. Таким чином, одночасно з рішенням задач картографії студенти мають нагоду отримати навички роботи з такими сучасними комп’ютерними програмами, які широко використовуються в геодезичній практиці. Збірник призначений для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Він може бути корисним викладачам з дисципліни «Картографія», а також аспірантам, магістрантам, студентам та науковим робітникам в галузі картографії, геодезії та землеустрою.

БілецькийТехніка та технологія збагачення корисних копалин [Текст] : [навч. посібник]. Ч. 1 : Підготовчі процеси / В. С. Білецький, Т. А. Олійник, В. О. Смирнов, Л. В. Скляр. – Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2019. – 199 с. – ISBN 978-617-7553-73-0. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http://lib.ktu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/Частина-1.pdf (дата розміщення 03.05.2019).

Викладені основи техніки і технології процесів дроблення, подрібнення і грохочення корисних копалин. Розглянуті основні конструкції технологічного обладнання, його принцип дії і технологічні характеристики. Подано методики і приклади розрахунку схем дроблення і подрібнення корисних копалин. Видання призначене для студентів вузів та фахівців гірничих спеціальностей. Книга може слугувати посібником для магістрів та аспірантів зі спеціальності «Збагачення корисних копалин».

Техніка та технологіяТехніка та технологія збагачення корисних копалин [Текст] : [навч. посібник]. Ч. 2 : Основні процеси / В. С. Білецький, Т. А. Олійник, В. О. Смирнов, Л. В. Скляр. – Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2019. – 212 с. – ISBN 978-617-7553-80-8. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http://lib.ktu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/Частина-2.pdf (дата розміщення 03.05.2019).

Викладені основи техніки і технології процесів гравітаційного, флотаційного, магнітного, електричного, а також спеціальних процесів збагачення корисних копалин. Розглянуті основні конструкції технологічного обладнання, його принцип дії і технологічні характеристики. Видання призначене для студентів вузів та фахівців гірничих спеціальностей. Книга може слугувати посібником для магістрів та аспірантів зі спеціальності «Збагачення корисних копалин».

Техніка та технологія збагачення корисних копалин [Текст] : [навч. посібник]. Ч. 3 : Заключні процеси / В. С. Білецький, Т. А. Олійник, В. О. Смирнов, Л. В. Скляр. – Кривий Ріг, 2019. – 229 с. – ISBN 978-617-7553-97-6. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http://lib.ktu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/Частина-3.pdf (дата розміщення 26.06.2019).

Викладені основи техніки і технології процесів зневоднення, фільтрування, центрифугування, сушіння продуктів збагачення і очищення стічних вод. Крім того, описана техніка і основи технології знепилення на збагачувальних фабриках, грудкування, зокрема, брикетування корисних копалин. Описане хвостове господарство і водопостачання збагачувальних фабрик. Розглянуті основні конструкції технологічного обладнання, його принцип дії і технологічні характеристики. Видання призначене для студентів вузів та фахівців гірничих спеціальностей. Книга може слугувати посібником для магістрів та аспірантів зі спеціальності «Збагачення корисних копалин».

Напишіть відгук