Дояр Л. В. Практикум з курсу “Історія України”

50
В12
Дояр Л. В.
     Практикум з курсу “Історія України” : для студ. вищих навч. закладів I-IV рівнів / Л. В. Дояр ; КТУ, каф. історії та українознавства. – Кривий Ріг : Видав. дім, 2007. – 110 с.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів України, що вивчають інтегрований курс «Історія України та української культури», однак, зогляду на зміст, концептуальні підходи та ґрунтовне методичне забезпечення представлений посібник може використовуватися і у вивченні фундаментальних історичних дисциплін. Посібник уміщує різноманітні матеріали до лекційного і практичного курсів, які носять диференційований характер і можуть творчо застосовуватися викладачами в організації навчально-виховного процесу у сучасних вітчизняних вишах різних рівнів акредитації.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка
Анотації до лекційного курсу
Плани практичних занять
Список рекомендованої літератури
Тренувальні завдати
Типові індивідуальні завдання
Пакет контрольно-модульних робіт
Пакет комплексних контрольних робіт
Рекомендації щодо участі у дослідницькій роботі

Залишити відповідь