Берідзе Т. М. Засади моніторингу в реінжинірингу

65
Б48
Берідзе Т. М.
     Засади моніторингу в реінжинірингу : монографія / Т. М. Берідзе, В. В. Кононенко, Н. В. Пасічник. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2016. – 144 с.

В монографії розглянуті проблеми, методологічні розробки, теоретичні аспекти досліджень забезпечення моніторингу в умовах реінжинірингу сучасних підприємств. Приведено методологію моніторингу економічного стану підприємств в умовах реінжинірингу. Запропонована інформаційно-аналітична модель для ефективного забезпечення моніторингу підприємств гірничорудного комплексу. Запропонований підхід абстрагування від субстанціональних характеристик, якими є речовина і енергія, за допомогою цього заходу вдається простежувати перетворення інформації в процесах її накопичення, зберігання та передачі, тобто при реалізації моніторингу. Запропонована методика для забезпечення високоякісного організаційно-методичного підгрунтя проведення моніторингу в системі стратегічного управління підприємством.

ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОБ’ЄКТ АВТОМАТИЗАЦІЇ
1.1. Історія автоматизованих систем управління підприємством
1.2. Інформаційне обстеження підприємства
1.3. Реінжиніринг і бізнес-процеси
РОЗДІЛ 2. СТАНДАРТИ ОПИС, АНАЛІЗ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
2.1. Методологія функціонального моделювання SADT
2.3. Стандарт ІDЕF1
2.4. Стандарт ІDЕF1Х
2.5. Стандарт ІDЕF3
2.6. Методологія функціонально-вартістю аналізу
РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ
РОЗДІЛ 4. ПРАКТИКА ПОБУДОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВРWIN 4.0
4.1. Побудова контекстноїдіаграми
4.2. Побудова діаграми декомпозиції
4.3. Побудова діаграми декомпозиції А2
4.4. Побудова діаграми вузлів
4.5. Побудова РЕО діаграми
4.6. Розщеплення і злиття моделей
4.7. Побудова діаграми ІDЕF3
4.8. Побудова сценарію
4.9. Вартісний аналіз (АсtivityВasedСоsting)
РОЗДІЛ 5 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗЕБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГ МОНІТОРИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Засади управління економічною інформацією
5.2. Моделювання руху економічної інформації
Глосарій
Література

Залишити відповідь