Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електропроводів з асінхронними двигунами

62-83
М34
     Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електропроводів з асінхронними двигунами : [монографія] / О. П. Чорний, О. І. Толочко, В. К. Титюк та ін. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2016. – 300 с.

Монографію присвячено питанню дослідження режимів роботи електроприводів з АД шляхом їх моделювання. Зроблено акцент на особливостях математичних моделей з урахуванням перетворювачів енергії і методів чисельного інтегрування систем диференціальних рівнянь моделей при їх дослідженні. Показано кількісні й якісні відмінності в рішеннях які виникають при необґрунтованому виборі чисельного методу та його параметрів, а також при врахуванні в моделях нелінійностей і реальних параметрів енергії на виході перетворювачів. Проаналізовано похибки, які можуть виникнути в рішеннях при застосуванні універсальних математичних пакетів для моделювання. Наведено результати моделювання.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ ДИНАМІКИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ
1.1. Аналіз технологій і методів дослідженняелектромеханічних систем
1.2. Аналіз і характеристика математичних пакетів для дослідження електромеханічних систем
2. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
2.1. Загальна характеристика та класифікація моделей
2.2. Математичні моделі асинхронного двигуна у фазних координатах
2.3. Координатні перетворення
2.4. Математичні моделі асинхронного двигуна в ортогональних координатах
2.5. Моделі асинхронної машини в бібліотеціSimPoweSystems
2.6. Оцінка адекватності результатів моделювання
3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ І ОСОБЛИВОСТІ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ МОДЕЛЕИ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ
3.1. Характеристика чисельних методів
3.2. Особливості розрахунку систем диференціальних рівнянь із розривною правою частиною
3.3. Особливості чисельного розрахунку моделей з нелінійностями
3.4. Порівняльний аналіз динаміки АД в різних математичних моделях
3.5. Урахування нелінійності кривої намагнічения
3.6. Порівняльний аналіз динаміки АД з урахуванням
нелінійності кривої намагнічення
4. МОДЕЛІОВАННЯ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИКОСТІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З  ІДЕАЛІЗОВАНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ
4.1. Приклади моделювання систем пуску нерегульованих електроприводів на базі АД
4.2. Моделювання асинхронного двигуна при регулюванні амплітуди живильної напруги
4.3. Моделювання систем скалярноґо керування швидкістю асинхронного двигуна
4.4. Моделювання системи векторного керування швидкістю асинхронного двигуна
4.5. Моделювання замкненої системи електропривода за схемою «асинхронно-вентильний каскад»
5. АНАЛІЗ І ОСОБЛИВОСТІ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З ІМІТАЦІЙНИМИ МОДЕЛЯМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ
5.1. Синтез моделі автономного інвертора напруги і розрахунок динамічних режимів електроприводу ПЧ-АД
5.2. Вплив дискретизації на розрахунок моделей електроприводу з ШІМ вихідної напруги
5.3. Особливості динамічних режимів електроприводу ПЧ-АД із ШІМ вихідної напруги з урахуванням кабельної мережі живлення
5.4. Особливості математичного моделювання електроприводів з перетворювачами на базі ключових елементів
6. АНАЛІЗ І ОСОБЛИВОСТІ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ МОДЕЛЕИ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З ПОВНОФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОДЕЛЯМИ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ У SIMPOWERSYSTEMS
6.1. Спрощена модель частоно-регульованого асинхронного електроприводу
6.2. Модель системи скалярного керування швидкістю асинхронного двигуна
6.3. Модель асинхронного електроприводу за системою АВК
6.4. Модель електроприводу з тиристорним регулятором напруги на статорі АД
ДОДАТКИ
А. Параметри трифазного кабелю
Б. Параметри АД, які використовувались в моделях
В. Параметри електромеханічного обладнання у моделях

Залишити відповідь