Кріль Т. В. Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста

50
К82
Кріль Т. В.
     Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м. Київ) / Т. В. Кріль. – Київ : Наукова думка, 2015. – 158 с. – (Проект “Наукова книга”).

У монографії розглянуто негативний вплив техногенних динамічних навантажень на компоненти геологічного середовища урбанізованих територій. Дія цих навантажень призводить до змін міцнісних і деформаційних властивостей грунтів, їх щільності та вологості, що спричинює нерівномірні осідання фундаментів будівель і споруд, активізацію схилових гравітаційних процесів. Проаналізовано просторові й частотні характеристики вібраційних коливань, що поширюються від основних техногенних джерел на урбанізованих територіях. На прикладі м. Київ за значенням питомого рівня створюваної вібрації виділено ділянки з різним рівнем вібраційного впливу. Подано методику оцінки уразливості геологічного середовища до дії динамічних навантажень, яка дає змогу виділити на урбанізованих територіях зони з різною реакцією на динамічні впливи, що полегшує вибір заходів щодо зниження або нейтралізації негативного вібраційного впливу.
     Для спеціалістів у галузі інженерної геології, екогеології та геотехніки, а також аспірантів, студентів, які вивчають спеціальні питання ґрунтознавства і механіки грунтів.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ДИНАМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ, ЇХ ДЖЕРЕЛА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Види динамічних впливів на теологічне середовище міста
1.2. Поширення вібраційних коливань у ґрунтових товщах
1.3. Віброметричні (натурні) спостереження
1.4. Явища резонансу
РОЗДІЛ 2. УРАЗЛИВІСТЬ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДО ВІБРАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ І ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ
2.1. Зміни властивостей гірських порід під дією динамічних навантажень
2.2. Морфотенез та оротрафічні умови
2.3. Режим підземних вод як фатор уразливості геологічного середовища до динамічних
навантажень
2.4. Сейсмічні умови
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА СТУПЕНЕМ УРАЗЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДО ТЕХНОГЕННИХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
3.1. Обгрунтування організації та методики оцінки уразливості геологічното середовищадо техногенних вібрацій
3.2. Розподіл динамічних навантажень на урбанізованих територіях
3.3. Розподіл статичних навантажень від забудови
3.4. Особливості інженерно-геологічних умов за динамічних впливів
3.5. Зонування геологічного середовища за уразливістю до динамічних навантажень
РОЗДІЛ 4. ЗАХИСТ ВІД НЕГАТИВНОГО ВІБРАЦІЙНОГО ВПЛИВУ У ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНІЙ СИСТЕМІ МІСТА
4.1. Стан інженерних об’єктів у геологічному середовищі міста
4.2. Регулювання величин динамічних навантажень у джерелах
4.3. Заходи щодо покращення харатстеристик грунтових основ
4.4. Урахування вібраційною впливу при проектуванні і реконструкції будівель та споруд
4.5. Забезпечення стійкості геологічною середовища території м. Київ
ЗАКІНЧЕННЯ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Залишити відповідь