Сінчук І. О. Світлотехнічні установки та системи

620.9(075.8)
С38
Сінчук І. О.
     Світлотехнічні установки та системи : курс лекцій / І. О. Сінчук, С. М. Бойко. – Кривий Ріг ; Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2015. – 200 с.

У навчальному посібнику викладено основні положення про світлотехнічні установки та системи, основні принципи їх застосування. Розглянуті конструкції енергоустановок, які використовуються як джерела освітлення та режими їхньої роботи. Розглянуті методики та приклади основних розрахунків у галузі світлотехніки. Запропоновано лабораторний практикум, для дослідження характеристик освітлювальних пристроїв.
     Навчальний посібник рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» та інших споріднених спеціальностей при вивченні навчальної дисципліни «Світлотехнічні установки та системи».

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1 Історія розвитку електричних джерел світла
1.1 Історичні передумови виникнення електричного освітлення
1.2 Видатні діячі та їх внесок у розвиток світової світлотехніки
1.3 Основні напрямки розвитку вітчизняної світлотехніки
Контрольні питання до розділу 1
Розділ 2 Штучні джерела світла
2.1 Класифікація джерел світла
2.2 Небезпечні фактори використання джерел світла
2.3 Типові параметри деяких джерел світла джерела штучного світла та їх класифікація
Контрольні питання до розділу 2
Розділ 3 Основні поняття фотометрії та світлотехніки
3.1 Фотометрія як наука, її цілі та шляхи становлення
3.2 Електромагнітні та оптичні випромінювання
3.3 Світлові величини та одиниці
3.4 Світлові характеристики тіл. матеріалів та середовищ
Контрольні питання до розділу 3
Розділ 4 Освітлювальна апаратура, її будова, техніка безпеки при і монтажу, обслуговування та застосування
4.1 Застосування, монтаж і ремонт освітлювальних електроустановок
4.2 Вибір параметрів напруги живлення освітлювальної установки
4.3 Компенсація реактивної потужності в освітлювальних установках
Контрольні питання до розділу 4
Розділ 5 Фізичні основи принципу дії джерел світла. Класифікація джерел світла
5.1 Хімічні джерела світла
5.2 Електричні джерела світла
5.3 Дугові лампи
5.4 Люмінесцентні лампи
5.5 Лампи розжарення
5.6 Галогенні лампи розжарення
5.7 Газорозрядні лампи
5.8 Безелектроднілампи
5.9 Світлодіоди
Контрольні питання до розділу 5
Розділ 6 Проектування метричною освітлення
6.1 Зміст проектних матеріалів
6.2 Вибір системи освітлення
6.3 Вибір джерел світла
6.4 Вибір та розміщення світильників
Контрольні питання до розділу 6
Розділ 7 Основні методи світлотехнічних розрахунків освітлювальних установок
7.1 Основні положення, задачі і методи світлотехнічних розрахунків
7.2 Метод коефіцієнта використання
7.3 Методика розрахунку точковим методом
7.4 Розрахунок освітленості від круглосиметричних точкових випромінювачів
7.5 Розрахунок освітленості від ліній, що світяться
7.6 Метод розрахунку з врахуванням відбиваної складової
7.7 Розрахунок локалізованого освітлення
7.8 Розрахунок місцевого освітлення
7.9 Розрахунок аварійного і евакуаційного освітлення
7.10 Розрахунок освітленості за питомою потужністю
7.11 Загальні вказівки до застосування методів розрахунку освітленості при проектуванні штучною освітлення
Контрольні питання до розділу 7
Розділ 8 Ефективне освітлення для різних умов застосування електричних джерел світла
8.1 Основні напрямки розвитку сучасної світлотехніки
8.2 Промислові світильники для освітлення виробничих приміщень нормальними і складними умовами довкілля
8.3 Вибухозахищені світлові прилади. їх класифікація та умови їх застосування
8.4 Типи люмінесцентних світильників для освітлення виробничих, адміністративних і допоміжних приміщень
8.5 Прожекторне освітлення та основи ефективного його використання
8.6 Типи світильників для зовнішнього освітлення, основні вимоги щодо ефективного освітлення та техніки безпеки
Контрольні питання до розділу 8
Розділ 9 Проектування освітлювальних установок
9.1 Програмне забезпечення для проектування освітлювальних установок
9.2 Порівняльний аналіз основних систем проектування для оптичного програмного забезпечення
9.3 Аналіз проектування промислового освітлення
Контрольні питання до розділу 9
Розділ 10 Лабораторний практикум
Лабораторна робота № 1 Розрахунок освітлення приміщення засобами програми “Формула світла”
Лабораторна робота № 2 Вивчення можливостей та основних функцій програми LIGHT-IN-NIGHTROAD для автоматизованого розрахунку зовнішнього освітлення
Лабораторна робота № 3 Автоматизація розрахунку зовнішнього освітлення за допомогою програми LIGHT-IN-NIGHTROAD
Лабораторна робота № 4 Дослідження системи автоматичного керування освітленістю
Лабораторна робота №5 Порівняння комп’ютерного проектування освітлювальних приладів на базі оптичних систем світлодіодів за допомогою програми “Тrасе Рrо“ та програми “ZЕМАХ”
Лабораторна робота № 6 Комп’ютерне проектування освітлювальних приладів за допомогою програми “Тrасе Рrо”
Список використаної літератури

Залишити відповідь