Грищенко С. М. Використання геоінформаційних технологій при підготовці гірничого інженера

ББК74.58
Г85
Грищенко С. М.
     Використання геоінформаційних технологій при підготовці гірничого інженера : монографія / С. М. Грищенко, В. С. Моркун, С. О. Семеріков. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2016. – 279 с.

У монографії розглянуго питания підготовки гірничого інженера, формування його екологічної компетентності на основі геоінформаційних технологій. Цілісне розв’язання задачі формування екологічної компетентності майбутвого інженера вимагає визначення її змісту, структури, місця в системі професійних компетентностей, рівнів сформованості і критеріїв вимірювання, обгрунтування вибору та розроблення методики використання засобів інформацийно-комунікаційних технологій навчання, що сприяють формуванню екологічної компетентності. Одним із перспективних напрямів розв’язання цієї задачі є використання засобів геоінформаційних технологій.
     Книга призначена для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, для всіх, хто цікавився питаннями застосування інформаційно-комунікашйиих технологій у навчальному процесі.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ГІРНИЧОГО ПРОФІЛЮ
1.1. Сучасні підходи до навчання студентів інженерних спеціальностей
1.2. Аналіз стандартів підготовки майбутнього інженера гірничого профілю
1.3. Екологічна компетентність майбутніх інженерів гірничого профілю
1.4. Г еоінформаційні технології у навчанні майбутніх інженерів гірничого профілю
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ГІРНИЧОГО ПРОФІЛЮ
2.1. Загальна методика дослідження проблеми
2.2. Проектування системи компетенцій майбутнього інженера гірничого профілю
2.3. Зміст екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю
2.4. Модель використання геоінформаційних технологій як засобу формування екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ГІРНИЧОГО ПРОФІЛЮ
3.1. Структура методики використання геоінформаційних технологій як засобу формування екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю
3.2. Використання геоінформаційних технологій за різними формами організації навчання
3 .3. Використання геоінформаційних технологій за різними методами навчання
3.4. Засоби навчання майбутніх інженерів гірничого профілю у процесі формування екологічної компетентності з використанням геоінформаційних технологій
Висновки до розділу 3
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
4.1. Завдання та зміст дослідно-експериментальної роботи
4.2. Основні етапи дослідно-експершетльної роботи
4.3. Статистичне опрацювання та аналіз результатів формувальноґо етапу педагогічного експерименту
Висновки до розділу 4
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Література
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г

Залишити відповідь