Автоматизовані системи керування процесами термічної обробки котунів на конвеєрній випалювальній машині

622.7
А22
     Автоматизовані системи керування процесами термічної обробки котунів на конвеєрній випалювальній машині : монографія / В. Й. Лобов, Л. І. Єфіменко, М. П. Тиханський, С. А. Рубан. – Кривий Ріг : ФО-П Чернявський Д. О., 2015. – 236 с.

У монографії викладено основні принципи та способи автоматизації конвеєрних випалюваннх машин із використанням математичних моделей для оперативної ідентифікації та прогнозування параметрів температурного режиму випалювання обкотишів.
     Книга розрахована на інженерно-технічних працівників промислових підприємств, проектних і науково-дослідних організацій та може бути використана викладачами, студентами та аспірантами технічних і електротехнічних ВНЗ.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. КОНСТРУКЦІЇ КОНВЕЄРНИХ ВИПАЛЮВАЛЬНИХ МАШИН
1. Коротка технічна характеристика
1.2. Будова та принцип роботи конвеєрних випалювальних машин
1.3 Призначення і робота технологічних зон
1.3.1. Процеси, що проходять у шарі обкотишів при випалюванні
1.3.2. Видалення вологи
1.3.3. Розкладання карбонатів
1.3.4. Десульфурація
1.3.5. Окиснення магнетиту
1.3.6. Тверді фазні реакції
1.3.7. Утворення розплаву
1.3.8. Рекристалізація
1.3.9. Зона сушки
1.3.10. Випалювані зони
1.3.11. Зона підігріву
1.3.12. Зона випалювання
1.3.13. Зона рекуперації
1.3.14. Зона охолодження
1.4. Параметри газоповітряних потоків
1.4.1. Паливо
1.4.2. Швидкості фільтрації
1.4.3. Продуви та підсоси
1.4.4. Особливості роботи випалювальної машини з твердим паливом у складі обкотишів
1.5. Розрахунок продуктивності
1.6. Грохочення, складування і відвантаження випалених обкотишів
1.7. Газоочисні споруди випалювальної машини
1.8. Оцінка сучасного стану проблеми автоматизаціївипалювальних печей
1.8.1. Загальні напрями вдосконалення випалювальних печей
1.8.2. Аналіз існуючої АСУ ТП ОК-306 на ПАТ «Північний ГЗК»
1.8.3. Модернізація автоматизованої системи керування процесом випалення обкотишів на конвеєрній випалювальної машини
1.8.4. Проект модернізації компанією SimensАСУ ТП-типу ОК-306 на Лебединському ГЗК
1.8.5. Концепція застосування широтно-імпульсного керування пальниками конвеєрноївипалювальної печі
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ КОНВЕЄРНИМИ ВИПАЛЮВАЛЬНИМИ МАШИНАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГНОЗУЮЧИХ ANFIS-МОДЕЛЕЙ
2.1. Аналіз особливостей процесу термічної обробки обкотишів на конвеєрній випалювальній машині з точки зору завдань автоматизації
2.2. Сучасний стан автоматизації керування процесами термічної обробки обкотишів на конвеєрній випалювгшьній машині
2.3. Застосування про: нозуючих АМРІЗ- моделей для операгивної іден гифікації та прогнозування-параметрів температурного режиму випалювання обкотишів
2.4. Розробка методу керування процесами термічної обробки обкотишів на КВМ із використанням прогнозуючих АППБ-моделей
2.5. Розробка систем автоматичного керування температурою в газоповітряних камерах технологічних зон КВМ із використанням прогнозуючих АNFIS-моделей
2.6. Розробка алгоритмів прогнозуючого керування процесами термічної обробки обкотишів із використанням АNFIS-моделей
2.7. Моделювання та дослідження ефективності систем прогнозуючого керування процесами дермічної обробки обкотишів
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ОБКОТИШІВ НА КОНВЕЄРНІЙ ВИПАЛЮВАЛЬНІЙ МАШИНІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГОЗАТРАТ
3.1. Загальні поняття
3.2. Загальний опис та призначення моделі
3.3. Перенесення енергії у шарі обкотишів за рахунок теплопровідності
3.4. Перенесення енергії в шарі обкотишів за рахунок теплового випромінювання
3.5. Розрахунок змін температур взаємодіючих блоків шару обкотишів у результаті теплопровідності та променистого теплообміну
3.6. Розрахунок змін температур обкотишів у результаті згоряння природного газу
3.7. Розрахунок витрат повітря, необхідних для повного спалювання природного газу
З.8. Моделювання початкового нерівномірного нагріву шару обкотишів
Висновки до третього розділуРОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. РОЗРОБКА СИС ТЕІу! АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНОМІРНОСНАГРІВУ ШАРУ ОБКОТИШІВ У ОКРЕМІЙ ГАЗОПОВІТРЯІІІЙ КАМЕРІ
4.1. Загальний опис САР
4.2. Функціональна схема САР
Висновки до четвертого розділу
РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІРОЗПОДІЛУ-ТЕМПЕРАТУР У ШАРІ ОБКОТИШІВ ОКРЕМО ГАЗОІІОВІТРЯНОЇ КАМЕРИ
5.1. Загальний опис головної програми
5.2. Опис функції Іnternet_Т
5.3. Опис функції Теmp-dt
5.4. Опис функції Моve
5.5. Опис функції Аіr_count
Висновки до п’ятого розділу
РОЗДІЛ ШОСТИЙ. ФОРМУЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
6.1. Розподіл температур вздовж висоти шару обкотишів
6.2. Розподіл температур вздовж ширини шару обкотишів
Висновки до шостого розділу
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4

Залишити відповідь