Геодезія, картографія і аерофотознімання

528(082)
Г35
     Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвід. науково-технічний збірник. Вип. 81 / М-во освіти і науки України, Національний ун-т “Львівська політехніка” ; відповід. ред. К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 150 с.

У збірнику опубліковано сгатті за результатами досліджень інженерної геодезії, супутникової геодезії, геодезичної гравіметрії, каргоґрафії, фотограмметрії, дистанційного зондування Землі, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель. Входить до Переліку наукових фахових видань з технічних наук, який затвердило МОН України.

Залишити відповідь