Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України

50
М42
Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України / за ред. Г. І. Рудька. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2015. – 724 с.

Викладено концептуальні основи медичної геології як науки що вивчає механізм і динаміку взаємодії геологічного середовища та людини, а також результат цієї взаємодії здоров’я і життя людини з точки зору впливу на неї теологічних процесів.
Схарактеризовано основні гідрогеологічні регіони України, особливості геолого-гідрогеологічного розрізу порід і регіональні закономірності гідрогеологічних умов хімічного складу питних підземних вод та їх вплив на здоров’я населення. Розглянуто проблеми водозабезпечення України підземними водами та вплив їх споживання на здоров’я населення. Окреслені особливості впливу хімічного складу питних та мінеральних вод на здоров’я населення. Розглянуті особливості засвоювання мікроелементів та їх роль в організмі людини. Охарактеризовані ендемічні захворювання що виникають як результат дефіциту чи надлишку хімічних елементів, що надходять до організму людини з питною водою. Розглянуте питання захворюваності на остеопороз населення України та відзначено роль мікроелементів та вітаміну D у розвитку цієї хвороби.
Оцінено небезпеку для здоров’я людей порушень функціонування систем локального водопостачання. Розроблені науково-методичні основи медико-геологічного моніторингу України.
Для медиків, геологів, географів, екологів, науковців, політичних, громадських діячів та широкого загалу читачів.

ЗМІСТ
Вступ
Р ОЗДІЛ І. НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ (Г.І. Рудько, О.В. Нецький)
Висновки до розділу 1
Список літератури до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ПІДЗЕМНА ГІДРОСФЕРА УКРАЇНИ (Г.І. Рудько, Р.В. Нецький)
2.1. Регіональні гідрогеологічні системи України
2.2. Основні водоносні горизонти (комплекси) України
2.3. Особливості формування хімічного складу підземних вод України
2.4. Основні макро- і мікрокомпоненти природних вод
2.5. Чинники екологічної небезпеки підземної гідросфери
2.6. Джерела екологічної небезпеки підземної гідросфери
2.6.1. Радіоактивне забруднення водного фонду внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (із використанням матеріалів Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту)
2.7. Дія підземної гідросфери на людину
2.7.1. Неорганічні контамінанти
2.7.2. Органічні контамінанти. Леткі органічні сполуки
2.8. Твердість питної води та її вплив на здоров’я людини
2.9. Вплив вмісту магнію у питній воді на здоров’я людини
2.10. Вплив вмісту кальцію у питній воді на здоров’я людини
2.11. Гігієнічні вимоги до якості води, призначеної для споживання людиною
Висновки до розділу 2
Список літератури до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ПІДЗЕМНИМИ ВОДАМИ ТА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ (Г.І. Рудько, О.В.Нецький)
3.1. Ресурси підземних вод та їх використання
3.1.1. Нераціональне використання водних ресурсів, у тому числі виявленого ресурсного потенціалу, оцінених і розвіданих запасів питних підземних вод
3.1.2. Дефіцит водних ресурсів в окремих областях України та нарощування ресурсного потенціалу, виявлених і оцінених запасів підземних вод
3.2. Проблеми водокористування міст і промислово- міських агломерацій
3.3. Проблеми водокористування сільських населених пунктів
Висновки до розділу 3
Список літератури до розділу 3
РОЗДІЛ 4. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ ВОД НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ (А.В. Мокієнко, О.М. Нікіпелова, Л.Е. Солодова)
Висновки до розділу 4
Список літератури до розділу 4
РОЗДІЛ 5. ФІЗІОЛОГІЧНА ПОВНОЦІННІСТЬ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ВОД ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ (на прикладі Одеської промислово-міської агломерації) ( Т. А. Сафранов)
Висновки до розділу 5
Список літератури до розділу 5
РОЗДІЛ 6. МІНЕРАЛЬНІ ЙОДО-БРОМНІ ВОДИ-БІОЛОГІЧНА ДІЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ НА КУРОРТІ БЕРДЯНСЬК (К.Д. Бабов, О.М. Нікіпелова, А.Л. Погребний, Б.А. Насібуллін, С.Г. Гуща)
6.1. Мінеральні води середньосарматських відкладів неогенової системи
6.2. Мінеральні води тортон-нижньосарматських відкладів неогенової системи (N₁ t–s₁)
6.3. Мінеральні води у відкладах крейдяної системи (K₂)
Висновки до розділу 6
РОЗДІЛ 7. ДЕЯКІ ГІДРОХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БОРНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД УКРАЇНИ (О.М. Нікіпелова, Б.А. Насібуллін, С.Г. Гуща, Л.Е. Солодова)
Висновки до розділу 7
Список літератури до розділу 7
РОЗДІЛ 8. КРЕМНІЄВМІСНІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ ТА ЇХ СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ У ЛІКУВАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ (К.Д. Бабов, О.М. Нікіпелова, С.Г. Гуща, Б.А. Насібуллін, А.Л. Погребний)
Висновки до розділу 8
Список літератури до розділу 8
РОЗДІЛ 9. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАСВОЄННЯ, ОБМІНУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ (В.І. Малюк, М.В. Кришталь, Г.Г. Репецька, М.В. Макаренко)
9.1. Обмін заліза та його порушення
9.2. Обмін міді та його порушення
9.3. Обмін цинку та його порушення
9.4. Обмін мангану та його порушення
Обмін хрому та його роль в організмі
Обмін ванадію та його роль в організмі
7. Патофізіологія обміну молібдену
8. Патофізіологія обміну селену
9. Патофізіологія обміну йоду
9.10. Патофізіологія обміну фтору
Висновки до розділу 9
Список літератури до розділу 9
РОЗДІЛ 10. КАЛЬЦІЙ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ: ФІЗІОЛОГІЯ І КЛІНІКА (В.І. Малюк, Г.Г. Репецька)
10.1. Джерела кальцію в продуктах харчування
10.2. Функції кальцію в організмі
10.3. Регуляція обміну кальцію
10.4. Найпоширеніші хвороби, пов’язані з порушенням обміну кальцію, їх профілактика та лікування
Висновки до розділу 10
Список літератури до розділу 10
РОЗДІЛ 11. СТОМАТОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЯХ ІЗ РІЗНИМ СКЛАДОМ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД (Н.І. Смоляр, Е.В. Безвушко, Н.І Мельничук)
11.1. Ураженість карієсом зубів у дітей, які проживають на територіях із різним складом мінеральних вод
11.2 Карієс зубів та фізичний розвиток дітей, які проживають в різних біогеохімічних провінціях Закарпаття
Висновки до розділу 11
Список літератури до розділу 11
РОЗДІЛ 12. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ м. ЛЬВІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВОДИ РІЗНОІ ЯКОСТІ НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЛЮДИНИ (О.О. Мацієвська)
12.1. Якість питної води, що надходить у мережу централізованого водопостачання м. Львів
12.2. Стан розподільної водопровідної мережі м. Львів та її вплив на якість питної води
12.3. Фізіологічна повноцінність питної води з пунктів розливу в м. Львів
12.4. Дослідження впливу води різної якості на показники крові людини
Висновки до розділу 12
Список літератури до розділу 12
РОЗДІЛ 13. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЯКОСТІ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ ТА ПОКАЗНИКІВ ПИТНОЇ ВОДИ м. ЛЬВОВА ЗІ СТАНОМ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ У ДІТЕЙ (Н.І. Смоляр, Н.Л. Чухрай, У.Б. Лотоцька-Дудик, С.Д. Чавс)
Висновки до розділу 13
Список літератури до розділу 13
РОЗДІЛ 14. ОСТЕОПОРОЗ У НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: РОЛЬ ВІТАМІНУ D, КАЛЬЦІЮ ТА ІНШИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ (В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Н.І. Балицька)
14.1. Роль кальцію в ремоделюванні кісткової тканини та профілактиці системного остеопорозу
14.2. Роль вітаміну D у метаболізмі кісткової тканини
14.3. Вплив мінеральних елементів і деяких вітамінів на обмін у кістковій тканині
Висновки до розділу 14
Список літератури до розділу 14
РОЗДІЛ 15. ОЦІНЮВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО СТАНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ (м. КИЇВ) У ЗВ’ЯЗКУ З ПОРУШЕННЯМ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОЧИСНИХ СПОРУД МІСТА, ЗАХОДИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ (О.П. Нікіташ, Ю.О. Нікіташ, О.Г. Курило)
І5.1. Гідрогеологічні умови мікрорайону
15.2. Сучасне водопостачання мікрорайону
15.3. Локальне забруднення підземних вод
15.4. Причини забруднення підземних вод
15.5. Ліквідація локального забруднення питних підземних вод
Висновки до розділу 15
Список літератури до розділу 15
РОЗДІЛ 16. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МЕДИКО-ГЕОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ (Г.І. Рудько, О.В. Нецький)
16. І. Медико-геологічний моніторинг як засіб контролю взаємозв’язку геологічного середовища і здоров’я населення
16.2. Моделювання як засіб оцінки медико-геологічних умов територій
16.3. Оцінювання медико-геологічної небезпеки за результатами моніторингу
16.4. Заходи щодо запобігання та мінімізації впливу чинників геологічного середовища на стан здоров’я населення
Висновки до розділу 16
Список літератури до розділу 16
ВИСНОВКИ
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ПРО АВТОРІВ

Залишити відповідь