Кондратюк С. Є. Дивосвіт металів

669
К64
Кондратюк С. Є. Дивосвіт металів / С. Є. Кондратюк, О. Л. Геллер ; НАН України, Фізико-технологічний ін-т металів та сплавів. – Київ : Академперіодика, 2015. – 204 с.

Книга знайомить читача з цікавими історичними фактами і легендами щодо відкриття і розвитку технології обробки металів і сплавів та творців науки про метали. Популярно, на сучасному науковому рівні розказується про метали – фундамент цивілізації. Значну увагу приділено досягненням і новинкам сучасної техніки та перспективам
використання металевих матеріалів. Видання розраховане на широке коло читачів. Буде також корисним для вчителів і викладачів технічних спеціальностей середніх і вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

Про цю книгу
Метал – людина – час
Багатоликий метал
Метал – тверде кристалічне тіло?
Блискучий, електро- і теплопровідний, магнітний
Міцний і пластичний
Пам’ять і спадковість металів
Сім стародавніх металів
Між минулим і майбутнім
Злий дух слугує людям
Легкі і крилаті
Наперекір вогню. Тугоплавкі метали
Оцінюючи якість і надійність.
Метали і людський організм
Післямова
Рекомендована література

Залишити відповідь