Сінчук І. О. Енергозбереження на підприємствах гірничовидобувної промисловості

621.311
С38
Сінчук І. О. Енергозбереження на підприємствах гірничовидобувної промисловості. Проблеми, шляхи реалізації : монографія / І. О. Сінчук, Е. С. Гузов, В. А. Кольсун ; під ред. О. М. Сінчука ; ДВНЗ “КНУ”, Кременчуцький національний ун-т ім. М. Остроградського. – Кривий Ріг ; Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2016. – 340 с.

 

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ДІЮЧИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
1.1. Вихідні положення і ключові ідеї досліджень
1.2 Системи електропостачання вітчизняних залізорудних шахт. Стан та перспективи
1.3 Аналіз досліджень щодо вдосконалення систем електропостачання шахтних електричних приймачів за критеріями якості електричної енергії, що поставляється
1.4 Оцінка стану електроенергоефективності вітчизняних залізорудних підприємств
Висновки по першому розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА НЕПОВНОТИ ІНФОРМАЦІЇ
2.1 Основні процедури оцінки стану режимів електроспоживання
2.2 Методика дослідження режимів електроспоживання гірничих підприємств
2.3 Обробка експериментальних даних і моделювання режимів електроспоживання
2.4 Електробаланси та режими споживання гірничих підприємств
2.5 Висновки по другому розділу
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАФІКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
3.1 Графіки електричних навантажень шахт та комбінатів
3.2 Графіки навантажень енергоємних установок
3.3 Споживання енергоресурсів в залізорудному виробництві
3.4 Шляхи підвищення ефективності споживання енергоресурсів
Висновки по третьому розділу
РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ
4.1 Загальні положення по реактивній потужності в мережах електропостачання
4.2 Реактивні навантаження в системах електропостачання залізорудних підприємств
4.3 Використання групи синхронних двигунів для компенсації реактивної потужності
4.4 Використання спеціальних пристроїв для компенсації реактивної потужності
Висновки по четвертому розділу
РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ ЕНЕРГОЄМНИХ СПОЖИВАЧІВ
5.1 Характеристики енергоємних електроприводів залізорудних підприємств
5.2 Аналіз енергозберігаючих можливостей електропривода підйомних установок
5.3 Шляхи економії електроенергії в підйомних установках
5.4 Використання регульованих електроприводів для турбомеханізмів
5.5 Підвищення енергетичних показників перетворювачів з комбінованою комутацією вентилів первинної ланки
5.6 Перспективи використання регульованих електроприводів для вентиляторів головного провітрювання
Висновки по п’ятому розділу
РОЗДІЛ 6. ЗАСТОСУВАННЯ СИЛОВИХ АКТИВНИХ ФІЛЬТРІВ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
6.1 Активна корекція неактивних складових потужності
6.2 Удосконалення алгоритмів роботи активних фільтрів
6.3. Удосконалення вимірювальної частини силових активних фільтрів
6.4. Удосконалення методів оцінки електромагнітних процесів
6.5 Практична реалізація макету активного фільтру з цифровою системою керування
6.6. Програмне забезпечення для пристроїв активної корекції складових повної потужності
Висновки по шостому розділу
РОЗДІЛ 7. РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПО ТАРИФНИМ ЗОНАМ ДОБИ ТА РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
7.1 Особливості сучасних процедур розрахунку за споживану електроенергію на світовому ринку
7.2 Аналіз графіків електроспоживання з урахуванням тарифів
7.3 Організація регулювання режимів електроспоживання
7.4 Методи і засоби регулювання електроспоживання
Висновки по сьомому розділу
РОЗДІЛ 8. АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ ТА ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ РЕЖИМІВ ТА РІВНІВ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗАЛІЗОРУДНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
8.1 Тактика підходу до визначення прогресивного рівня електроспоживання залізорудних підприємств
8.2 Рекомендації щодо складання і раціоналізації електробалансів технологічних процесів гірничорудного виробництва
8.3 Рекомендації щодо створення автоматизованої системи стану електроспоживання залізорудних підприємств
8.4 Рекомендації з побудови електроенергетичних характеристик як базису оцінки електроенерґетичної ефективності згідно ISO50001
8.5 Рекомендації щодо підвищення енергоефективності залізорудних комбінатів (шахт)
Висновки по восьмому розділу
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А ГРАФІКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ДОДАТОК Б СХЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ ШАХТ ТА КОМБІНАТІВ

Залишити відповідь