Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем

ББК65.01
М54
Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем : наукова школа доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Г. І. Башнянина / О. І. Ковтун, О. С. Вербова, П. Й. Мисловський та ін. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 1096 с.

Дається загальна характеристика наукової школи Г. І. Башнянина. Визначається програмна концепція школи, її мета та головні завдання. Аналізуються основні результати роботи школи за останні 25 років її становлення. Міститься перелік захищених докторських і кандидатських дисертацій, основних праць, опублікованих по проблематиці школи, а також наводиться коротка наукова характеристика із зазначенням наукових досягнень найактивніших членів школи. Визначаються основні досягнення наукової школи у сфері становлення та формування таких новітніх версій економічної науки, як «Економічна метаметодологія», «Метаекономія», «Економічна метрологія» та «Метрологічна економія».
Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників, а також широкого кола читачів, які цікавляться методологічними проблемами метрологічного аналізу економічних систем.

ЗМІСТ

Частина 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ «МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕТРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»
1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ШКОЛИ
1.2. ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ШКОЛИ
1.3. СТАН І РЕЗУЛЬТАТИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ
1.3.1. Захищені докторські дисертації
1.3.2. Захищені кандидатські дисертації
1.3.3. Основні опубліковані монографії
1.3.4. Активні учасники школи
1.3.4.1. Доктора економічних наук, професори
Аніловська Ганна Ярославівна
Основні наукові праці Г.Я. Аніловської
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Артус Мирослав Миколайович
Основні наукові праці М.М. Артуса
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Башнянин Григорій Іванович
Основні наукові праці Г.І. Башнянина
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Загальний перелік наукових і науково-методичних праць Г.І. Башнянина станом на
01.01.2016 р.
Борщук Євген Михайлович
Основні наукові праці Є.М. Борщука
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Вовчак Ольга Дмитрівна
Основні наукові праці О.Д. Вовчок
А. Монографії
В. Статті та інші праці
Загальний перелік наукових і науково-методичних праць О.Д. Вовчок станом на
01.01.2016р.
Дайновський Юрій Анатолійович
Основні наукові праці Ю.А. Дайновського
А. Монографії
В. Статті та інші праці
Загальний перелік наукових і науково-методичних праць Ю.А. Дайновського станом на 01.01.2016р.
Драбовський Анатолій Григорович
Основні наукові праці А.Г. Драбовського
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Кульчицький Богдан Володимирович
Основні наукові праці Б.В. Кульчицького
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Кульчицький Ярослав Володимирович
Основні наукові праці Я.В. Кульчицького
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Кундицький Олександр Олександрович
Основні наукові праці О.О. Кундицького
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Лазур Петро Юрійович
Основні наукові праці П.Ю. Лазура
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Мойсеєнко Ірина Павлівна
Основні наукові праці І.П. Мойсеєнко
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Носов Олександр Юрійович
Основні наукові праці О.Ю. Носова
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Загальний перелік наукових і науково-методиках праць О.Ю. Носова станом на
01. 01.2016р
Свінцов Олександр Миколайович
Основні наукові праці О.М. Свінцова
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Фомішина Віра Михайлівна
Основні наукові праці В.М Фомішиної
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Футало (Гургула) Тетяна Володимирівна
Основні наукові праці Т.В. Футало (Гургули)
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Черничко Тетяна Володимирівна
Основні наукові праці Т.В. Черничко
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Яремко Ігор Йосафатович
Основні наукові праці І.Й. Яремка
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Загальний перелік наукових і науково-методичних праць І.Й. Яремка станом на
01.01.2016р.
1.3.4.2. Кандидати економічних наук, доценти
Августин Руслан Ростиславович
Основні наукові праці Р.Р. Августина
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Андрущків Ірина Петрівна
Основні наукові праці І.П. Андрушків
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Артеменко Віктор Борисович
Основні наукові праці В.Б. Артеменка
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
4. Благун Ігор Григорович
Основні наукові праці І.Г. Благуна
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Бондар Ірина Романівна
Основні наукові праці І.Р. Боднар
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Бойчук Ірина Володимирівна
Основні наукові праці І.В. Бойчук
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Буряк Олег Петрович
Основні наукові праці О.П. Буряка
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Вербова Оксана Степанівна
Основні наукові праці О.С. Вербової
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Вербовий Микола Васильович
Основні наукові праці М.В. Вербового
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Городиський Тарас Іванович
Основні наукові праці Т.І. Городиського
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Кабаці Богдан Іванович
Основні наукові праці Б.І. Кабаці
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Коваль Людмила Миколаївна
Основні наукові праці Л.М. Коваль
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Ковтун Олег Іванович
Основні наукові праці О.І. Ковтуна
А. Монографії
В. Статті та інші праці
Кушнірчук Юлія Миколаївна
Основні наукові праці Ю.М. Кушнірчук
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Лапчук Ярослав Степанович
Основні наукові праці Я.С. Лапчука
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Лиско Любомир Романович
Основні наукові праці Л.Р. Лиска
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Мартин Ольга Максимівна
Основні наукові праці О.М. Мартин
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Мисливський Петро Йосипович
Основні наукові праці П.Й. Мисловського
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Москва Мар’яна Георгіївна
Основні наукові праці М.Г. Москви
А. Монографії
В. Статті та інші праці
Ноздріна Лариса Василівна
Основні наукові праці Л.В. Ноздріної
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Паласевич Микола Богданович
Основні наукові праці М.Б. Паласевича
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Самура Юрій Олексійович
Основні наукові праці Ю.О. Самури
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Сухий Олег Орестович
Основні наукові праці О.О. Сухого
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Труш (Колодій) Іванна Євгенівна
Основні наукові праці І.Є. Труш (Колодій)
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Турявський Юрій Іванович
Основні наукові праці Ю.І. Турянського
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Фомішин Сергій Валентинович
Основні наукові праці С.В. Фомішина
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
Шевчик Богдан Михайлович
Основні наукові праці Б.М. Шевчика
А. Монографії
Б. Статті та інші праці
1. 4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ НА 2016-2025 рр
ЧАСТИНА 2. ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ «МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕТРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»
ПЕРЕДМОВА ДО ЧАСТИНИ 2
2.1. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МЕТАМЕТОДОЛОГІЇ ЯК НАДМЕТОДОЛОГІЇ, НАДТОЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ ТРАДИЦІЙНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
2.1.1. Про метатеоретичний аналіз економічних систем
2.1.2. Про проблему становлення власного методу в економічній науці, її перетворення в надточну науку в науковій концепції Г.І. Башнянина та його економічній метаметодології
2.1.3. Г.І. Башнянин про зміну методологічної парадигми економічного аналізу і ступінь точності економічного методу
2.1.4. Про економічні системи, економічний метод і економічну метаметодологію в працях Г.І. Башнянина
2.1.5. Про становлення економічної надметодології в метаметодологічних працях Г.І. Баш-нянина і ступінь її точності
2.1.6. Основні публікації Г.І. Башнянина з проблем становлення економічної метаметодології
2.2. ПРОБЛЕМ СТАНОВЛЕННЯ МЕТАЕКОНОМІЇ ЯК ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ, НАДТЕОРІЇ, НАДТОЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ ТРАДИЦІЙНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ЕКОНОМІЇ
2.2.1. Про метрологічну вісь і періодичну матрицю економічних систем Г.І. Башнянина
2.2.2. Від точної ідентифікації об’єкта і предмета економічної науки до становлення системи «власних» методів і перетворення цієї науки в надточну науку
2.2.3. Про методологічні засади становлення метаекономії як загальної теорії економічних систем, надтеорії і надточної версії економічної науки
2.2.4. Про розвиток ринкових і економічних систем та становлення надтеоретичної економії в працях Г.І. Башнянина
2.2.5. Про метатеоретичний аналіз ефективності капіталізації, лібералізації, соціалізації і дерегулювання економічних систем у метаекономії Г.І. Башнянина
2.2.6. Про метатеоретичний аналіз кооперативних систем у метаекономії Г.І. Башнянина
2.2.7 Основні праці Г.І. Башнянина з проблем становлення метаекономії
2.3. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ЕОНОМІЧНОЇ МЕТРОЛОГІЇ І МЕТРОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ЯК ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ І КІЛЬКІСНО-ЯКІСНОЇ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ, НАДТЕОРІЇ, НАДТОЧНОЇ ВЕРСІЇ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ НАУКИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ ТРАДИЦІЙНІЙ ЕКОНОМЕТРИЧНІЙ НАУЦІ І МАТЕМАТИЧНІЙ ЕКОНОМІЇ
2.3.1. Про методологічні засади становлення економічної метрології як загальної теорії економічного вимірювання в працях Г.І. Башнянина
2.3.2. Про основи метрологічного аналізу економічних систем
2.3.3. Про метрологічний метод, метрологічний аналіз і проблеми становлення метрологічної економії в працях Г.І. Башнянина
2.3.4. Про інтелектуальну, і не лише інтелектуальну, оцінку людини в науковій аксіологічній концепції Г.І. Башнянина
2.3.5. Про інваріантні основи вимірювання в матеріальних системах
2.3.6. Про номінальне і реальне вимірювання в матеріальних системам і в економіці
2.3.7. Про формування позитивних реальних метрологічних систем у великих господарських структурах
2.3.8. Про формування негативних реальних метрологічних систем у надмалих господарських структурах
2.3.9. Про формування нейтральних реальних метрологічних систем у малих чи майже малих господарських системах та виробничу метрологічну карту економіки
2.3.10. Про формування нейтральних реальних метрологічних систем у ринкових структурах економіки та ринкову метрологічні карту економіки
2.3.11. Про формування нейтральних реальних метрологічних систем у споживчій сфері економіки та споживчу метрологічну карту економіки
2.3.12. Про актуальні проблеми становлення та подальшого розвитку економічної метрології
2.3.13. Про проблеми типологізації метрологічних систем в економіці
2.3.14. Основні праці Г.І. Башнянина з проблем становлення економічної метрології та метрологічної економії

Залишити відповідь