Дворкін Л. Й. Проектування складів бетонів

666
Д24
Дворкін Л. Й. Проектування складів бетонів : монографія / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2015. – 354 с.

У монографії розглянуто основні розрахункові методики прогнозування властивостей бетонів на основі структурно-фізичних уявлень, а також кібернетичного підходу і побудови експериментально-статистичних моделей. Наведено основи методології багатопараметричного проектування складів бетонів різних видів. Розглянуто приклади розрахунків складів бетонів із заданими проектними властивостями.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
СТРУКТУРНО-ФІЗИЧНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОНУ
1.1. Водопотреба і легкоукладальність бетонної суміші
1.2. Міцність бетону
1.3. Деформативні властивості
1.4. Морозостійкість
1.5. Термічна стійкість і тепловиділення
1.6. Водонепроникність
1.7. Корозійна стійкість
2. ПРОГНОЗУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОНУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
2.1. Методологія отримання та аналізу експериментально-статистичних моделей
2.2. Аналіз експериментально-статистичних моделей
3. БАГАТОПАРАМЕТРИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ БЕТОНУ (БПСБ)
3.1. Системний підхід і умови оптимізації
3.2. Ефективність в бетонах вихідних матеріалів будівельних сумішей модифікованих
3.3. Зерновий склад і співвідношення заповнювачів
3.4. 3агальна схема розв’язання задач бататопараметричного проектування складів бетону (БПСБ)
4. ПРОЕКТОВАННЯ СКЛАДІВ БЕТОНІВ РІЗНИХ ВИДІВ
4.1. Пропарювальні бетони
4.2. Дорожні бетони
4.3. Гідротехнічні бетони
4.4. Бетони для тверднення при низьких температурах і в умовах сухого жаркого клімату
4.5. Бетони з активними мінеральними наповнювачами
4.6. Дрібнозернисті бетони
4.7. Легкі і ніздрюваті бетони
5. АДАПТАЦІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ І КОРЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ БЕТОНУ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ
ЛІТЕРАТУРА

Залишити відповідь