Методологічні питання вивчення трансформації геологічного середовища у гірничо-видобувних регіонах

50
М54
Методологічні питання вивчення трансформації геологічного середовища у гірничо-видобувних регіонах / НАН України, Держ. наук. установа “Відділення морської геології та осадочного рудоутворення”, Криворізький відділок Національного екоцентру України ; редкол.: Є. Ф. Шинюков та ін. – Кривий Ріг : [б. в.], 2011. – 170 с. – (Геологічне середовище антропогенної екосистеми).

Книга тематично є продовженням досліджень, об’єднаних проблемою “Геологічне середовище антропогенної екосистеми”. В роботі зосереджено увагу на низці процесів трансформації навколишнього природного середовища під впливом гірничо-видобувних робіт. Наведені міркування щодо тлумачення деяких нових еколого-геологічних термінів, необхідних для адекватного опису геологічного середовища. Привернуто увагу до змін у мінералого-петрографічнону складі компонентів геологічного середовища. За генетичними ознаками серед них виділені природні і априродні (техногенні, техногенно змінені природні, природно відновлені техногенні).
Запропоновані нові методологічні підходи до опису техногенних об’єктів і явищ у антропогенних екосистемах та критерії їх трансформації.

ЗМІСТ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ПЕРЕДМОВА
1. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
1.1. Особливості термінології техногенних екосистем
1.2. Генетична систематика компонентів сучасного геологічного середовища
1.3. Антропогенні морфоструктури
1.4. Донні осадки
1.5. Особливості утворення техногенних геобіоценозів
2. КРИТЕРІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
2.1. Геоінформаційні аспекти дослідження геологічного середовища
2.2. Енергія трансформації геологічного середовища
2.3. Фаціальний аналіз техногенно змінених гідросистем
2.4. Магнітна фракція донних осадків як критерій техногенної трансформації гідросистем гірничо-видобувних регіонів
2.5. Критерії техногенезу мінеральних компонентів сучасного осадку
ПІДСУМКИ
ПОСИЛАННЯ

Залишити відповідь