2017

ДАРУВАЛЬНИКИ

Доленник Інна Олександрівна, криворізька поетеса, редактор культурологічного альманаху «Символ», член Національного об’єднання письменників України.

Доленник І. Гойдалки : вірші для дітей / І. Доленник ; худ. Т. Боброва ; [ред. О. Хвостова]. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2013. – 48 с. – ISBN 978-966-2775-39-6.

“Гойдалки” – книга віршів для дітей українською мовою. Авторка присвятила збірку онуку найкращому хлопчику Тимофію Базилівському.


Стецюк Володимир Васильович, письменник, поет, журналіст, голова Асоціації криворізьких літераторів.

Стецюк В. Повстання : 100-річчю Української революції присвячується : [поезії] / В. Стецюк ; 2-е вид., змін. та допов. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – 130 с. – ISBN 978-617-7104-92-5.

До зміненого та доповненого автором другого видання збірки “Повстання” (перше видання 2011 року) увійшли поезії різних років. Твори присвячені українському визвольному рухові початку минулого сторіччя та сучасним суспільно-політичним реаліям, які ми спостерігаємо в умовах потвердження української державності. Одним із перших у сучасній українській поезії автор звертається до таких легендарних постатей українського повстанського руху, як Головний отаман Холодного Яру Степовий-Блакитний (Кость Пестушко), його побратими – отамани-холодноярці Чорний Ворон (Микола Скляр), Григорій Іванов (Тишанін). Поет піднімає також болючу тему голодомору та політичних репресій 30-х років, інших українських негараздів ХХ й нового ХХІ сторіччя, які розглядаються ним як наслідок поразки визвольного руху й недовершеності української національної революції. До збірки додано твори, присвячені подіям Другого Майдану, на сцені якого автор двічі виступав зі своїми повстанськими поезіями, а також російсько-української війни, яка наразі триває.

Стецюк В. Шлях : [поезії] / В. Стецюк. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2017. – 129 с. – ISBN 978-617-7553-27-3.

До збірки ввійшли поезії різних років. Об’єднані у дев’ять поетичних циклів, вони ніби являють собою дев’ять різних іпостасей життєвого шляху з духовними пошуками, прагненням усвідомити себе як у сьогоденні, так і через заглиблення в минуле чи вдивляючись у майбутнє, намаганням зрозуміти соціум з усіма його протиріччями й не загубити себе в ньому. Автор навіть винайшов своєрідну поетичну формулу буття, яку й пропонує збагнути читачеві. Отже, якщо вірити нумерології, число 9 – це число торжества духа над матерією, число духовної зрілості людини. По суті, воно являє альфу та омегу життєвого досвіду й несе останній земний урок людства – любов і прощення. Саме до цього й веде прокладений автором через дев’ять розділів поетичний відтинок збірки “Шлях”.


Лобов Вячеслав Йосипович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління ДВНЗ “Криворізький національний університет”.

Лобов В. Й. Тиристорне параметричне управління асинхронним двигуном із фазним ротором : монографія / В. Й. Лобов. – Кривий Ріг : ФО-П Чернявський Д. О., 2017. – 287 с. – ISBN 978-617-7553-26-6.

У монографії представлені теоретичні та практичні рішення по тиристорному параметричному управлінню асинхронним двигуном із фазним ротором, керованого перетворювачами з резисторно-тиристорними модулями. Містяться приклади розроблених в останні роки перетворювачів, що можуть бути використані в загальнопромислових електроприводах, надані для них силові схеми та схеми управління, описи їх роботи, представлені розрахунки та результати моделювання приладів. Книга розрахована на студентів і аспірантів технічних та електротехнічних ВНЗ і може бути використана викладачами, інженерно-технічними працівниками промислових підприємств, проектних і науково-дослідних організацій.


Турило Анатолій Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри “Фінансів субєктів господарювання та інноваційного розвитку” Криворізького національного університету.

Турило А. А. Основи управління інноваційним розвитком підприємства : монографія / А. А. Турило. – Кривий Ріг : Р. А. Козлов, 2017. – 307 с. – ISBN 978-617-7104-77-2.

Розглянуто теоретичні, методичні і практичні основи управління інноваційним розвитком підприємства. Викладено концептуальні підходи щодо формування місії підприємства, змісту категорії “інноваційний розвиток”, ролі інновацій в координатах конкурентної і маркетингової діяльності підприємства, менеджменту інноваційного розвитку. Досліджено взаємозв’язок і вплив інноваційного розвитку на процеси капіталізації і ринкової адаптації підприємства. Розроблено принципові основи формування стратегії інноваційного розвитку підприємства і визначення резервів зростання його загального рівня. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, підприємців та державних службовців.


Сінчук Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри “Автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті” Криворізького національного університету.

Спеціальні розділи енергетики. Нетрадиційна та відновлювальна енергетика : підручник / О. М. Сінчук, С. М. Бойко, І. О. Сінчук, О. М. Ялова. – Кривий Ріг ; Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. – 217 с. – ISBN 978-617-639-156-2.

У підручнику викладено основні положення про відновлювальні енергоресурси, основні принципи їх використання. Розглянуті конструкції та режими роботи енергоустановок, що використовують відновлювальні джерела енергії. Наведені приклади та міжнародний досвід експлуатації відновлюваних електростанцій. Наведено типові розрахунки автономних відновлювальних джерел енергії. Підручник є логічним продовженням ряду навчальних посібників та містить наукові розробки авторів, що були опубліковані раніше. Рекомендовано для фахівців, аспірантів та студентів за напрямком 141-“Енергетика, електротехніка та електромеханіка” та інших споріднених спеціальностей при вивченні дисциплін “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії”, “Спеціальні питання енергетики, відновлювані джерела енергії”, “Автономні джерела енергії” та інших.

Відновлювані джерела електричної енергії в структурах систем електропостачання залізорудних підприємств (аналіз, перспективи, проекти) : монографія / С. М. Бойко, І. О. Сінчук, Ф. І. Караманиць ; під ред. О. М. Сінчука. – Кривий ріг, 2017. – 152 с. – ISBN 978-617-639-149-4.

У монографії викладено основні положення про відновлювальні енергоресурси залізорудних підприємств, основні принципи та їх використання. Розглянуті конструкції та режим роботи енергоустановок, що використовуються альтернативні джерела енергії в умовах залізорудних підприємств. Рекомендовано для фахівців, аспірантів та студентів за напрямом 141 – “Енергетика, електротехніка та електромеханіка” та інших споріднених спеціальностей при вивченні дисциплін “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” та “Спеціальні питання енергетики, відновлювані джерела енергії”.


Рукавіцин Ігор Анатолійович – приватний нотаріус, краєзнавець, член НСКУ, автор ряду книг з історії Кривого Рогу та України, колекціонер, дослідник, організатор міських і обласних виставок.

Рукавицын И. А. Исторический путеводитель по Почтовой 1927-2017 / [под ред. Н. И. Ищенко ; рецензент д-р ист. наук И. А. Кочергин ; рис. и обраб. изобр. И. С. Агеенко ; обложка С. Головатый]. – Київ : Книга-плюс, 2017. – 169 с.

Уникальное для Кривого Рога историко-краеведческое исследование, в фокусе которого находится одна улица, точнее, проспект Почтовый – старейшая магистраль города. Развитие главного проспекта последовательно описывается с 1917 по 2017 год, по опорным датам периода воссозданы аксонометрические проекции улицы. В издании раскрыто много ранее неизвестных широкому кругу фактов из истории города, сопровождаемые впервые опубликованными фотографиями, открытками, репродукциями картин и воспоминаниями современников.  


Варава Лариса Миколаївна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, зав. кафедри менеджменту і адміністрування.

Варава Л. М. Техніка адміністративної діяльності : наочний навч. посіб. в ілюстраціях / Л. М. Варава, А. Р. Арутюнян. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2015. – 485 с.

 У навчальному посібнику розкриті закономірності побудови, функціонування й розвитку трудових та суспільних організацій, а також організаційної культури. В контексті нового бачення ролі сучасною менеджера приділено увагу основним завданням, що стоять перед керівниками організацій та установ згідно до вимог, яким повинно відповідати демократичне суспільство. Висвітлено типологію та моделі організаційної культури, її взаємозв’язок корпоративною політикою, визначено роль соціальної відповідальності та етики організації у просуванні корпоративного іміджу. Приділено увагу сутності етичних відносин у трудових колективах, а також моніторингу їх стану. Навчальний посібник рекомендовано для підготовки бакалаврів з напряму «Менеджмент» та магістрів зі спеціальностей  специфічних категорій «Адміністративний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування». Він може бути корисним для керівників різного рівня управління.

Напрями розвитку сучасного менеджменту: проблеми та рішення : монографія / М-во освіти і науки України, КНУ ; за заг. ред. Л. М. Варави. – Кривий Ріг : ФО-П Чернявський Д. О., 2015. – 417 с.

У сучасних умовах проблема підвищення конкурентоспроможності підприємств і галузей визначається ефективністю менеджменту, а пошук принципових напрямів його поліпшення набуває стратегічного значення. У зв’язку з цим дослідження вітчизняних та зарубіжних аспектів розвитку менеджменту є одним із найбільш актуальних загальнонаукових завдань, що дозволяє формувати моделі конкурентоспроможності у різних напрямах. В монографії висвітлено думки авторів щодо вирішення самих суттєвих проблем сучасного менеджменту. Такі проблеми мають вирішуватися комплексно з урахуванням досягнень ряду наукових напрямів: технічного, економічного, юридичного, соціально-психологічного. Але всі вони координуються і узгоджуються управлінською складовою, що і є основною концепцією досліджень науковців. Для науковців-менеджерів, фахівців-практиків, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх тим, хто користується інструментарієм сучасного менеджменту в своїй діяльності.


Бондаренко Андрій Олексійович, доктор технічних наук, професор кафедри “Гірничих машин та інжинірингу” ВНЗ “Національний гірничий університет”.

Бондаренко А. О. гірничі машини для відкритих гірничих робіт : навч. посібник / А. О. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2017. – 123 с. – ISBN 978-966-350-644-9

Розглянуто конструкцію, принцип дії, сферу застосування, основи технологічного розрахунку машин для виконання основних та допоміжних робіт з видобутку, транспортування й переробки твердих корисних копалин відкритим способом, зокрема: машин для буріння вибухових і розвідувальних свердловин; виймально-навантажувальних машин; виймально-транспортувальних машин; машин для вибійної переробки та перевантаження гірської маси; устаткування для гідравлічної механізації гірничих робіт; плавучих машин для розробки обводнених родовищ корисних копалин; а також видобувних комплексів для глибоководного видобутку твердих корисних копалин зі дна Світового океану і свердловинного гідровидобутку корисних копалин.


Войтко Сергій Васильович, професор, доктор економічних наук, професор кафедри теорії та практики управління, в. о. завідувача кафедри міжнародної економіки НТУУ “КПІ”.

Войтко С. В. РІС-контролери та MPLAB: програмування на асемблері: практ. посіб. / С. В. Войтко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. – 160 с. – ISBN 978-966-622-821-8.

Наведено послідовність формування проекту, функції та основні прийоми роботи з програмною оболонкою MPLAB X IDE. Подано структуру програми на асемблері для мікроконтролерів PIC компанії Microchip/ Описано основні директиви та команди асемблера MPASM. Окреслено роботу з кодом, особливості компіляції, керування входами та виходами у середовищі MPLAB. Систематизовано підходи, правила та рекомендації до написання програм на асемблері. Наведено приклади програм і прийоми програмування.

Войтко С. В. Інтелектуальна власність для економістів : навч. посіб. для студ., які навчаються за економ. спец. / С. В. Войтко, І. О. Мікульонок. – Київ : НТУУ “КПІ” Вид-во “Політехніка”, 2016. – 192 с. – Бібліогр. : с. 135-136. – 70 пр. – ISBN 978-966-622-711-2.

Розглянуто інтелектуальну власність як право на результат творчої діяльності. Подано загальні відомості про об’єкти промислової власності, нетрадиційні об’єкти, об’єкти авторського права і суміжних прав. Описано майнові та немайнові права, розглянуто патентну інформацію та документацію. Приділено увагу трансферу технологій і ліцензуванню. наведено приклади використання об’єктів інтелектуальної власності.

Войтко С. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко. – Київ : ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2016. – 160 с. – Бібліогр.:  с. 130. – ISBN 978-617-696-501-5.

Розглянуто понятійно-термінологічний апарат системи управління трудовими ресурсами. Розкрито трудовий потенціал, основні показники зайнятості населення, персоналу підприємства. Наведено показники продуктивності праці, оцінювання трудової діяльності. Охарактеризовано сутність, структуру, форми та системи, оподаткування та функції заробітної плати. Проаналізовано особливості функціонування діяльності мережевих компаній. Визначено особливості реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності та форми кадрового потеціалу. Окреслено причини та тенденції міжнародного руху робочої сили. Описано систему підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів і новітніх форм у забезпеченні ринку праці трудовими ресурсами.

Грінько І. М. Мотивація праці персоналу підприємтсв машинобудування : монографія / І. М. Грінько. – Київ : НТУУ “КПІ” Вид-во “Політехніка”, 2016. – 240 с. – Бібліогр.: с. 218-237. – 50 пр. – ISBN 978-966-622-749-5.

Досліджено сутність економічної категорії “мотивація”, систематизовано методи мотивації праці та диференційовано мотиваційні механізми. Уточнено класифікацію інструментів мотивації праці. Удосконалено наукові підходи щодо оцінки рівня мотивації праці. Удосконалено наукові підходи щодо оцінки рівня мотивації праці персоналу. Проаналізовано стан матеріального стимулювання працівників на підприємствах. Обґрунтовано взаємозв’язок між мотивацією праці персоналу машинобудівних підприємств та станом соціально-трудових відносин.

Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. Є. Скоробогатова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. – 248 с. – ISBN 978-966-622-829-4.

Розкрито концептуальні засади організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Наведено методику обліку необоротних активів, запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості, фінансових інвестицій, власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань підприємства. Викладено методику складання форм фінансової звітності підприємства. Описано порядок складання консолідованої звітності, що подається за результатами діяльності групи підприємств. Методику обліку окремих елементів активів, капіталу та зобов’язань проілюстровано практичними прикладами. З метою закріплення здобутих знань до кожного розділу наведено завдання для самоперевірки.

Шеламова І. Д. Регіональна економіка : практикум : навч. посіб. /  І. Д. Шеламова, К. І. Антонюк. – Київ : Знання, 2013. – 423 с. – Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-617-07-0104-6.

У посібнику розкриваються найважливіші теоретичні та методологічні аспекти регіональної економіки, аналізуються особливості функціонування сучасної економіки України, оцінюється розвиток її економічних регіонів. Наведені у посібнику різноманітні завдання – питання для обговорення, тести, кросворди, ситуаційні вправи тощо – сприятимуть інтерактивному засвоєнню студентами теоретичного матеріалу, формуванню сучасного економічного мислення, навичок практичного застосування набутих знань з урахуванням особливостей регіональної економіки.


Голівер Надія Олексіївна,  канд. пед. наук, доцент, зав. кафедри іноземних мов. Відмінник освіти України.

Голівер Н. О. Англійська мова для гірничих інженерів : навч. посіб. / Н. О. Голівер, Т. В. Курбатова, В. О. Турський. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2015. – 228 с.- ISBN 978-966-132-028-3.

Навчальий посібник призначено для студентів гірничих спеціальностей денної та заочної форм навчання. Метою посібника є розвиток вмінь та навичок практичного оволодіння англійською мовою в рамках напряму “Розробка корисних копалин”.

Посібник доступний в електронному вигляді на освітньому порталі ДВНЗ “Криворізький національний уніврситет” www.knu.edu.ua.

Голівер Н. О. Англо-український українсько-англійський довідковий словник для гірничих інженерів / Н. О. Голівер, Т. В. Курбатова, В. О. Турський. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2016. – 56 с.- ISBN 978-966-132-028-3.

Словник призначено для студентів гірничих спеціальностей денної та заочної форм навчання, а також для працівників гірничої промисловості, які самостійно вивчають англійську мову.

Словник доступний в електронному вигляді на освітньому порталі ДВНЗ “Криворізький національний уніврситет” www.knu.edu.ua.


Сінчук Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри “Автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті” Криворізького національного університету.

Сінчук І. О. Нормативно-правова база енергетики : навчальний посібник / І. О. Сінчук, С. М. Бойко, О. Є. Мельник ; під ред. О. М. Сінчука. – Кривий ріг, 2017. – 149 с. – ISBN 978-617-639-136-4.

У навчальному посібнику викладено основні положення про нормативно-правову базу енергетики, наведено основні законодавчі акти, що визначають правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці, енергозбереженні, на енергетичних об’єктах, впровадження альтернативних та відновлюваних джерел енергії.

Рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.05070108, 8.05070108 – “Енергетичний менеджмент”, 6.050702 – “Електромеханіка” та інших спорідненим спеціальностям при вивченні дисципліни “Нормативно–правова база енергетики” та інших дисциплін, де висвітлюються правові питання електропостачання та електроспоживання.

Гузов Е. С. Аспекти енергоефективності залізорудних підприємств [Текст] : монографія / Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, В. П. Розен. – Кривий Ріг : [б. в.], 2017. – 239 с.- ISBN 978-617-639-121-0.

У монографії відображені питання стану та шляхів підвищення енергоефективності функціонування вітчизняних залізорудних підприємств. Наведено реальні показники енергоефективності, питомі рівні споживання електричної енергії, викладена запропонована методологія оцінки рівнів електроспоживання аналізованих видів підприємств.

Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів та студентів, які навчаються за фахом електротехніка та електромеханіка.


Рукавіцин Ігор Анатолійович, краєзнавець, член НСКУ, автор ряду книг з історії Кривого Рогу та України, організатор міських і обласних виставок.

Железорудное Криворожье – взгляд длиной в 135 лет. История в фотографиях и документах 1881–2016 / Ю. Г. Вилкул, Н. И. Ищенко, И. А. Рукавицын, Н. И. Ступник. – Киев : Книга-плюс, 2016. – 124 с. – ISBN 978-966-460-081-8.

Книга посвящена историческому пути Криворожского железорудного бассейна, пройденному за 135 лет с начала промышленной разработки руд. В настоящем издании использованы документы и фотоматериалы из фондов Днепропетровского национального исторического музея имени Д. И. Яворницкого, фондов Криворожского городского историко-краеведческого музея, фондов научно-исследовательского геолого-минералогического музея Криворожского национального университета и собрания ГО “Клуб шанувальників старовини” (г. Кривой. Рог).

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей горного дела и Криворожским железорудным бассейном.

 Рукавицын И. А. Рудничная азбука начала ХХ века / И. А. Рукавицын ; под ред. И. А. Рукавицына. – Киев : Арт-Технология, 2015. – 66 с. – ISBN 978-966-97162-7-9.

Рудничная азбука – историко-краеведческое издание, посвященное рудничному делу на Криворожье начала ХХ столетия. Книга издана как традиционная азбука. Графические рисунки в ней изображают процессы добычи железной руды представителями ведущих горных профессий того времени, а также аутентичные устройства и горные инструменты, фотографии местных пород и минералов. Тексты содержат этнографический материал, комментарии к сюжетам миниатюр, пословицы и поговорки. Для детей среднего школьного возраста.

В книге использованы фотографии камней и минералов из коллекции ГНИ геолого-минералогического музея КТУ (г. Кривой Рог).

Рукавицын И. А. Криворожский альбом. Вип. 1. По фотографиям Эдуарда Фукса начала ХХ века / И. А. Рукавицын ; под общ. ред. И. А. Рукавицына. – Киев : Арт-Технология, 2015. – 112 с. – ISBN 978-966-97162-5-5.

Образотворческое (документально-художественное) издание, русский, английский язык.

Издание “Криворожский альбом” подготовлено по оригинальным фотонегативам, принадлежавшим фотографу-любителю Эдуарду Фуксу и хранящимся в двух музейных фондах и одном частном собрании. Автор выражает огромную благодарность Днепропетровскому национальному историческому музею им. Д. И. Яворницкого и лично его директору Н. И. Капустиной; научно-исследовательского геолого-минералогического музея Криворожского национального университета и лично и. о. ректора Н. И. Ступнику; председателю общественной организации “Клуб ценителей старины” К. В. Рукавицыной за предоставленную возможность работы с фотонегативами Эдуарда Фукса из их собраний.

 Рукавицын И. А. Криворожский альбом. Вип. 2. По фотографиям Эдуарда Фукса начала ХХ века / И. А. Рукавицын, И. Н. Ляшенко ; под общ. ред. И. А. Рукавицына. – Киев : Арт-Технология, 2015. – 112 с. – ISBN 978-966-97162-9-3.

Документально-художественное издание на русском и английском языках.

Издание “Криворожский альбом” продолжает знакомить читателя с видами Криворожья начала ХХ века, полученными при оцифрофке стеклянных негативов и фотоснимков из фондов Днепропетровского Национального исторического музея им. Д. И. Яворницкого ; научно-исследовательского геолого-минералогического музея Криворожского национального университета; Криворожского городского историко-краеведческого музея; собрания общественной организации “Клуб шанувальників старовини” (г. Кривой. Рог).


Хруцький Андрій Олександрович, кандидатів технічних наук, доцент кафедри “Гірничих маших та обладнання”.

Хруцький А. О. Основи розробки проектних підсистем на базі SolidWorks API : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / А. О. Хруцький. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2016. – 304 с.- ISBN 978-966-132-036-8.

Посібник присвячено основам розробки підсистем САПР на базі SolidWorks API. Розглянуто існуючі підходи до рішення деяких завдань і проблем інженерної діяльності з використанням програмного інтерфейсу та вбудованої мови програмування VBA.

Для підготовки студентів вишів машинобудівних спеціальностей, які мають досвід роботи з САПР SolidWorks, а також може бути корисним інженерно-технічним працівникам та конструкторам.

Хруцький А. О. Підвищення ефективності винесення шламу при пневмоударному бурінні свердловин у міцних породах : монографія / А. О. Хруцький. – Кривий Ріг : Видавничий центр “КНУ”, 2016. – 172 с.- ISBN 978-966-132-035-1.

Монографію присвячено дослідженню впливу конструктивних параметрів штирової коронки на процес очищення вибою свердловини. Адресовано вченим, аспірантам, інженерно-технічним працівникам гірничих спец.


Залишити відповідь