Сотніков Ю. М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS

658(075.8)
С67
Сотніков Ю. М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS : навч. посіб. / Ю. М. Сотніков ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса : Атлант, 2016. – 146 с.

Мета даного посібника – допомогти активному засвоєнню основних методів проведення маркетингових досліджень з використанням програмного комплексу SPSS. Посібник містить короткий опис основних методів статистичною аналізу, застосовуваних при обробці маркетингової інформації. Розглянуто приклади практичного використання кожного методу аналізу, наводяться детальні покрокові інструкції користування програмою SPSS, показано, як проводити поетапну інтерпретацію отриманих результатів.
Призначено для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ
Передмова
1.Вступ до маркетингових досліджень
1.1 Сутність маркетингових досліджень
1.2 Класифікація маркетингових досліджень
1.3 Процес маркетингових досліджень
2.Формування вихідної бази даних у SPSS
2.1 Підготовка даних до аналізу
2.2 Структура редактора даних SPSS
2.3 Складання схеми кодування анкети
3. Попередній аналіз даних у SPSS
3.1 Описові статистики
3.2 Кореляція
3.3 Аналіз таблиць спряженості
4. Порівняння середніх величин у SPSS
4.1 Методи порівняння середніх величин
4.2 Т-тест для незалежних вибірок
4.3 Однофакторний дисперсійний аналіз
5. Лінійний регресійний аналіз
5.1 Проста лінійна регресія
5.2 Множинна лінійна регресія
6. Кластерний аналіз
7. Дискримінантний аналіз
8. Факторний аналіз
Тести
Додадок А
Література

Залишити відповідь