Чайка Г. Л. Самоменеджмент менеджера

005(075.8)
Ч-15
Чайка Г. Л. Самоменеджмент менеджера : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2014. – 422 с.

Це унікальний навчальний посібник, у якому висвітлюються сутність, функції, цілі, методи і технології самоменеджмепту на основісучасних підходів доуправління і праці менеджера. Розкриваютьсяшляхи формування професійної майстерності менеджера, посиленняйого креативності і конкурентоспроможності завдяки самовдосконаленню та самоактуалізації. У висвітленні навчального матеріалуавтор спирається на наукові доробки вітчизняних і зарубіжних фахівців, кращий досвід всесвітньо відомих менеджерів, а також навласний багаторічний досвід управлінської роботи.
Посібник розрахований насамперед на студентів економічнихспеціальностей і викладачів ВНЗ. Книга буде корисною також менеджерам-практикам, усім, кого цікавлять питання самовдосконаленняі саморозвитку.

ЗМІСТ

Передмова
Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту менеджера
1.1. Сутність, функції та цілі самоменеджменту
1.2. Складові самоменеджменту
Тема 2.Професійне самовизначення менеджера
2.1. Сутність, напрями та особливості управлінської праці менеджера
2.2. Механізми управлінського впливу в праці менеджера
Тема 3. Праця менеджера з управління організацією,бізнесом та персоналом
3.1. Праця менеджерів з управління організацією та бізнесом
3.2. Праця менеджера з управління персоналом та його діяльністю
Тема 4. Функція самоменеджменту: прийняття рішень
4.1. Управлінська технологія в праці менеджера та його самоменеджменті
4.2. Рішення у професійній діяльності та особистомужитті менеджера
Тема 5. Функція самоменеджменту: самопланування робочого часута особистої праці менеджера
5.1. Визначення цілей та планування особистої праці менеджера
5.2. Організація робочого дня менеджера
Тема 6. Функція самоменеджменту: самоорганізація особистої праці менеджера
6.1. Раціональна організація розумової праці менеджера
6.2. Умови праці менеджера
Тема 7. Функції самоменеджменту: самомотивація та самоконтроль менеджера
7.1. Сутність мотивації та самомотивації
7.2. Сутність контролюісамоконтролю
Тема 8. Менеджер як особистість
8.1. Особистість та її психологічна природа
8.2. Етика в житті людини та її професійній діяльності
Тема 9. Самосвідомість, самопізнання та самооцінка
9.1. Свідомість, самосвідомість та самопізнання
9.2. Самооцінка менеджером власних знань,умінь та компетенцій
Тема 10. Самоосвіта та саморозвиток творчого потенціалу менеджера
10.1 . Роль самоосвіти та саморозвитку в підвищенні професіоналізму менеджера
10.2. Творчий потенціал менеджера та шляхийого трансформації в результати
Тема 11. Самовиховання та самовдосконалення професіоналізму менеджера
11.1. Сутністьпрофесіоналізму менеджера
11.2. Самовиховання та самовдосконалення управлінськнх та інших компетенцій менеджера
Тема 12. Формування культури мислення та інформаційної культури менеджера
12.1. Управлінське мислення менеджераташляхи його розвитку
12.2. Інформаційна культураменеджера
Тема 13. Формування культури спілкування та праці з документами
13.1. Культура спілкування як інструмент професійної діяльності менеджера
13.2. Особливості праці менеджера з документами
Тема 14. Самоактуалізація менеджера
14.1. Самоактуалізація й успішність менеджера
14.2. Управління кар’єрою менеджера
Список літератури

Залишити відповідь