Жарська І. О. Практикум з маркетингу

658(075.8)
Ж35
Жарська І. О. Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи : навч. посіб. / І. О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса : [б. в.], 2016. – 262 с.

У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та завдання маркетингу на підприємстві. Охарактеризовано процес проведення маркетингових досліджень. Визначені ознаки сегментування ринків споживчих та промислових товарів. Охарактеризовано елементи комплексу маркетингу, приділено увагу показникам оцінки ефективності маркетингової діяльності. У кожній темі пропонується комплекс тестів, ситуаційних та розрахункових завдань.
Для викладачів та студентів економічних спеціальностей.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
1.1 КОНЦЕНТРАЦІЯ МАРКЕТИНГУ
1.2 КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГУ
1.3 ПРИЧИНИ ВИНИКНЕНЯ МАРКЕТИНГУ
ПРАКТИКУМ
КЕЙС «КЛОНДАЙК ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ»
РОЗДІЛ 2.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА
2.2. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
2.3. ВИВЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ
2.4. ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮКТУРИ РИНКУ
ПРАКТИКУМ
КЕЙС «ЧОРНА ГОЛОВА»
ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
РОЗДІЛ 3.
СЕГМЕНТУВАННЯ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ
3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ
3.2. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКІВ ТОВАРІВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
3.3. ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ
ПРАКТИКУМ
КЕЙС «СУЧАСНИЙ ФЕНІКС»
ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
РОЗДІЛ 4.
ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПДПРИЄМСТВА
4.1. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ ТОВАРУ
4.2. ТОВАРНА МАРКА. УПАКОВКА. СЕРВІС
4.3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ
4.5.КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРА
4.4. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ
4.5. КОНКУРЕНТОСІІРОМОЖНІСТЬ ТОВАРІВ
4.6. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ
ПРАКТИКУМ
ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
РОЗДІЛ 5.
ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
5.1. ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ
5.2. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ
5.3. ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ
5.4. КОРЕКТУВАННЯ ВІДПУСКНИХ ЦІН
ПРАКТИКУМ
КЕЙС«PARALLEL»
ПРИКЛАДИВИКОНАННЯ3АВДАНЬ
РОЗДІЛ 6.
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ
6.1. КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ
6.2. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ. ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГІВ ПОСТАЧАННЯ
6.3. ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ. ВИБІР ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.4. РОБОТА З ТОРГОВЕЛЬНИМ ПЕРСОНАЛОМ
ПРАКТИКУМ
ПРИКЛАДИВИКОНАННЯЗАВДАНЬ
РОЗДІЛ 7.
МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА
7.1. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
7.2. ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ
7.3. СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ, ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ, ОСОБИСТІ ПРОДАЖІ
ПРАКТИКУМ
КЕЙС «ШЛЯХ ЧЕМПІОНА»
РОЗДІЛ 8.
ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ
1. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2. КОНТРОЛЬ,АНАЛІЗ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАКТИКУМ
КЕЙС «ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА МАРКЕТИНГУ ДЛЯ КОМПАНІЇ «СІРІУС»
ВИМОГИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
ЛІТЕРАТУРА

One Response to Жарська І. О. Практикум з маркетингу

  1. Христина :

    Дуже корисний посібник

Залишити відповідь